DIENSTEN    Sociale actie    Aanvullende diensten  

AANVULLENDE DIENSTEN


Het departement van de Sociale Actie voert eveneens een preventiebeleid door actief samen te werken met de transversale diensten van het OCMW.

Sociale hulp beperkt zich niet tot het verlenen van financiële hulp en moet in de brede zin gezien worden. De hulp die aangeboden wordt, is even divers als de problemen die aangekaart worden.


  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39