VERBLIJFSCENTRUM VOOR VOLWASSENENE MET EEN MENTALE HANDICAP


Het Centrum Medori ontvangt ’s nachts en tijdens het weekend kinderen of volwassenen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke handicap. Ze krijgen er o.m. huisvesting, opvoeding, scholing, medische en psychosociale begeleiding, maar ook sociale steun aan hun gezinsmilieu aangeboden.

Medori biedt enerzijds sociale en paramedische aanpassingen aan en anderzijds sociale, creatieve of recreatieve activiteiten die het mogelijk maken aan hun bewoners om vaardigheden te verwerven of te behouden die voor het dagelijks leven noodzakelijk zijn. Hierdoor wordt hun integratie in de maatschappij bevorderd. Het Centrum Medori herbergt 15 volwassenen, waarvan 5 zogenaamde zwaar zorgbehoevende personen. Het centrum is heel het jaar door open.

  Info & contact


Centrum Médori
Medoristraat 66
1020 Brussel
  02 478 53 00