HOE SOLLICITEREN


VOORWAARDEN EN VOORDELEN

 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Taalpremie na het behalen van het SELOR-taalcertificaat
 • Erkenning van eerdere professionele ervaring (in de openbareof privésector) na het indienen van eensluidende bewijsstukken zoals voorzien in het geldelijk statuut
 • Mogelijkheid tot vaste benoeming (de termijnen hiervoor zijn opgenomen in het administratief en geldelijk statuut van het OCMW van de Stad Brussel)
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (€ 8,00)
 • Het OCMW betaalt het remgeld bij medische verzorging (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Hospitalisatieverzekering mogelijk aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding
 • aanvullend pensioen voor alle contractuele werknemers
Bijkomende informatie: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563 65 66


UW KANDIDATUUR

Als u deel wilt uitmaken van onze teams, aarzel dan niet om ons uw kandidatuur te bezorgen met vermelding van het referentienummer uit de vacature.

Het sollicitatiedossier moet verplicht het volgende omvatten:
 • uw cv
 • uw sollicitatiebrief
 • een kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma
  Aanvraag gelijkwaardigheidsattest: https://naricvlaanderen.be
Onvolledige dossiers of dossiers waarvan het onderwerp niet is vermeld, worden niet in aanmerking genomen.


DE SELECTIEPROCEDURE

 • Voorselectie door de cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties op basis van het volledige sollicitatiedossier
 • De kandidaten met het beste profiel worden uitgenodigd voor de selectietests. Deze tests kunnen betrekking hebben op algemene, technische en gedragsvaardigheden en op motivatie. Ze kunnen afgenomen worden in de vorm van een computertest om de algemene vaardigheden te testen en in de vorm van een mondeling gesprek
Bovenop voorgaande punten worden profielen vanaf niveau A6 en hoger aan een Assessment Center onderworpen en dienen zij een visienota in.

Bijkomende informatie: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563 65 66


Download het informatiedocument in PDF-formaat  Info & contact


Cel « Talentbeheer »
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 563 65 66
 selections@ocmwbxl.brussels