DIENSTEN    Tewerkstelling & opleiding    Tewerkstelling  

TEWERKSTELLING


Het departement Tewerkstelling en Sociale Economie heeft als taak om de rechthebbenden van het OCMW te helpen bij het vinden van een aangepaste job. Dit gebeurt door de tewerkstelling op rechtstreekse wijze te bevorderen en door te werken rond de verwerving van competenties en attitudes die zowel tot zelfstandigheid als tot duurzame inschakeling leiden

De voornaamste opdracht van de inschakelingsbeambte van de pool Tewerkstelling is om in samenwerking met de interne en externe partners te zorgen voor de selectie van de aangeworven personen in het kader van een contract dat afgesloten wordt in toepassing van het artikel 60§7 en 60 van de organieke wet van 8 juli 1976. Deze pool zorgt eveneens voor de begeleiding en de socioprofessionele inschakeling van de werkers gedurende heel de periode van hun arbeidscontract als toepassing van artikel 60§7.  Info & contact


Werkgelegenheid en Sociale Economie
Abrikozenboomstraat 7
1000 Brussel
  02 543 62 45