GIFTEN & LEGATEN


7 goeie redenen om het OCMW van Brussel te helpen.

1. U helpt kwetsbare personen van alle leeftijden: baby’s, kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

2. U helpt door de strijd tegen de armoede aan te gaan in uw dichte omgeving, voor personen die uw buren zouden kunnen zijn.

3. U bouwt mee aan een betere samenleving, een samenleving die rechtvaardiger en solidair is, in dewelke niemand moet achtergelaten worden aan de kant van de weg.

4. U helpt een instelling, het OCMW van Brussel, die zowel in het verleden als in het heden aangetoond heeft dat het over expertise beschikt om grootse projecten op te bouwen, te ontwikkelen en te beheren.

5. U helpt een instelling, het OCMW van Brussel, dat sinds tientallen jaren dagelijks aantoont dat het ervaring heeft in het luisteren en het individueel ondersteunen van personen die hier echt nood aan hebben.

6. U helpt een veelvoud van acties in gevarieerde domeinen.

7. U helpt op de manier die u het beste past.

Giften en legaten aan het OCMW van Brussel mogen gebeuren:
  • Met contant geld, in kapitaal, rente, bankoverschrijving;
  • Met een maandelijkse gift (waardoor we onze acties op lange termijn kunnen plannen en snel kunnen tussenkomen in geval van nood);
  • Met basisgoederen (voeding, kledij, meubels, enz.);
  • Met vastgoed (gebouwen, gronden);
  • Met vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld ondersteuning bij schoolwerk;
  • Met kunstwerken of historische werken die bewaard worden in de collecties van het OCMW en in het algemeen met alle voorwerpen, boeken of documenten die gelinkt zijn aan de sociale of sanitaire geschiedenis van Brussel en die de solidariteit in de stad kunnen illustreren.
De gift/het legaat kan eventueel ook een specifiek aanwending hebben. De gift moet alleszins rechtstreeks gedaan worden van uw rekening op de rekening van het OCMW.

Giften van minstens 40 € geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45%. Die wordt berekend op het totaal van de sommen die u over het hele kalenderjaar aan het OCMW hebt gegeven. Het OCMW zal u daarvan een attest (« kwijtschrift ») geven.

Giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering. De Minister van Financiën moet ze wel erkend hebben als roerend cultureel erfgoed van België. En hij zal ook de geldwaarde van die kunstwerken moeten vastleggen. Over heel zijn geschiedenis heeft het OCMW van Brussel zodoende veel kunstwerken gekregen.

Legaten & Duo-Legaten

Mocht u geen wettelijke erfgenamen hebben, dan kan u al uw (on)roerende goederen nalaten aan het OCMW.
Of u kan ze via het Duo-Legaat voordelig nalaten aan een persoon die u zelf als erfgenaam kiest. Dat gaat grosso modo als volgt in zijn werk :
  • u laat uw goederen na aan het OCMW ;
  • met het OCMW komt u overeen dat het een deel van die goederen zal geven aan de persoon die u als erfgenaam (« legataris ») heeft aangeduid ;
  • het OCMW betaalt de successierechten die uw erfgenaam normaal op de ontvangen goederen zou moeten betalen ;
  • het OCMW blijft de erfgenaam van de goederen die het niet aan uw aangeduide erfgenaam moet doorgeven. Het OCMW betaalt lagere successierechten op dat deel van het legaat.


  Info & contact


Giften & Legaten
Thierry Timmermans
  0499 58 87 27