DIENSTEN    Kinder- & jeugdzorg  

KINDER- & JEUGDZORG


Kinderarmoede is een zorgwekkend gegeven. Niet alleen ontbreekt het kind hierdoor gedurende zijn eerste levensjaren aan enkele basisnoden, maar het kan ook de rest van zijn toekomst op een geheel onrechtvaardige manier belemmeren.

Om iedereen evenveel kansen te bieden, heeft het OCMW enkele diensten opgericht die bestemd zijn voor de allerjongsten.

Het centrum wil deze diensten uitbreiden en ook nieuwe projecten lanceren, waarbij de jongere en ook de ouder(s) zoveel mogelijk worden betrokken.


  Info & contact


Dienst Jeugd / Cel Studenten
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 563 66 51