DIENST PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING


De psycho-sociale beleleidingsdienst van het OCMW van Brussel is een dienst GRATIS toegankelijk voor volwassenen die alcohol, geneesmiddelen, en/of drugs gebruiken of gebruikt hebben op het grondgebied van Brussel-Stad verblijven (1000, 1020, 1120 en 1130)

Een begeleiding op psychosociaal vlak in de te ondernemen stappen bij diverse instellingen(gemeente, mutualiteit, OCMW, medische diensten, huisvesting,uitkeringen,…), teneinde een toekomstproject uit te tekenen afgestemd op ieders hulpvraag en persoonlijke situatie.

Een toegang tot informatie en doorverwijzing respectvol luisteren en reflecteren, zoeken naar een geschikt zorgtraject, een zo groot mogelijke beschikbaarheid, afspraken op de dienst, aan huis of op verplaatsing.  Info & contact


Dienst Psychosociale Begeleiding
Waterloolaan 104
1000 Brussel
  02 563 40 60
 sas@ocmwbxl.brussels

Onthaal
Maandag tot donderdag :
8u - 12u en 13u - 16u30
Vrijdag tot 14u30