KLIMAATPLAN


De strijd tegen de opwarming van de aarde is een belangrijke globale uitdaging. Het is al langer duidelijk dat de menselijke activiteit verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen, die een temperatuurstijging en klimaatverstoring veroorzaken. In Brussel is de situatie duidelijk: na de goedkeuring van een eerste klimaatplan in 2018 heeft de gemeenteraad in 2019 zelfs een klimaatnoodtoestand uitgeroepen en bij die gelegenheid zijn ambitie bevestigd om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

In dit verband heeft de Stad Brussel zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit is nog ambitieuzer dan de doelstelling van de Europese Unie (40%)! In hetzelfde tijdsbestek wordt gestreefd naar 100% groene energie en 27% lokale hernieuwbare energie.

Ons OCMW is van dichtbij betrokken bij deze collectieve inspanning en heeft een ambitieus Klimaatplan aangenomen. Dit plan is gebaseerd op vijf grote thema's: energie, mobiliteit, afvalbeheer, biodiversiteit en sensibilisering. Elk van deze thema's is onderverdeeld in overlappende en complementaire acties die zich in de loop der jaren zullen ontwikkelen.

Met dit klimaatplan willen wij verantwoordelijke en voorbeeldige spelers worden in een duurzamere wereld, ten gunste van de meest kwetsbaren, zoals uiteengezet in de strategische doelstelling "Duurzame ontwikkeling" van ons strategisch plan "Vision 2024".
  Info & contactKlimaatplan
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 563 65 44