DIENST SCHULDBEMIDDELING EN ENERGIE


De doelstelling van de Dienst Schuldbemiddeling is aan mensen met schuldoverlast de kans te bieden om oplossingen te vinden om hun schulden terug te betalen, waarbij ze toch fatsoenlijk kunnen leven. Het gaat om een individuele begeleiding van de personen die kampen met een probleem van schuldoverlast en/of budgetbeheer.

De mensen die door deze dienst geholpen worden zouden hun financiële situatie terug in de hand moeten kunnen krijgen, dank zij het onderbreken van de zich opstapelende onbetaalde facturen, herinneringskosten en bijkomende kosten.

Concreet neemt de dienst de talrijke aanvragen voor problemen van schuldoverlast ten laste die hem meegedeeld worden door de maatschappelijke werkers van de sociale antennes, door verschillende diensten van het OCMW, evenals door externe diensten en personen.

Op te merken dat er een Cel energie opgericht werd binnen de Dienst Schuldbemiddeling. Haar voornaamste opdracht bestaat uit het bieden van de kans om op meer efficiënte wijze om te gaan met alle aspecten van de energieproblematiek waarmee de Brusselse gezinnen geconfronteerd worden.  Info & contact


Dienst Schuldbemiddeling & Energie
Zavelputstraat 2
1000 Brussel
  02 563 53 11

Onthaal
Maandag tot vrijdag : 9u - 12u

Permanenties op afspraak
Maandag tot donderdag : 13u - 16u
Vrijdag : 13u - 15u