VERHUUR VAN APPARTEMENTEN, KANTOREN, …


BRUDOMO is de site die gewijd is aan het verhuurbaar vastgoedpatrimonium van het OCMW van Brussel. BRUDOMO helpt u om u kandidaat te stellen voor het huren van een woning (of een handelszaak, een kantoor of een parkeerplaats).

Ze bieden u de kans om een patrimonium te ontdekken dat merkwaardig en soms zelfs verrassend is door zijn architectuur Bovendien zijn de huurprijzen die toegepast worden heel verscheiden, net als het profiel van de gezinnen waarvoor het bestemd is. BRUDOMO oriënteert u naar de hulpbronnen die tot uw beschikking gesteld worden om toegang te verkrijgen tot een woning die beantwoordt aan uw wensen en middelen.

BRUDOMO is onze bijdrage om van Brussel uw huis te maken.

  Info & contact


Brudomo
Waterloolaan 135
1000 Bruxelles
  02 563 53 90
 www.brudomo.be