TRANSPARANTIE


Jaarverslag van de Secretaris-generaal

Publicaties ingevolge:
  • Artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen;
  • Artikel 6 van het Decreet en de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen;
  • Artikelen 74 en 90 van de organieke wet van de OCMW’s van 8 juli 1976.

Boekjaar 2021

Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten

Lijst van de reizen

Overheidsopdrachten deel 1

Overheidsopdrachten deel 2

Lijst van de toegekende subsidies deel 1

Lijst van de toegekende subsidies deel 2

Lijst van de studies


Samenstelling van de Kabinet van de Voorzitter Khalid ZIAN

Samenstelling op 20/09/2023


Budget

Budget 2023

Algemene beleidsnota 2023

Driejarenplan 2022-2024

Algemeen beleidsprogramma


Jaarrekening

Rekeningen 2022


Bevoegdheden - Organisatie - Werking

Organigramme

Diensten

Instelling


Human resources

Vacatures

Lijst van aanwervingen, vervangingen en bevorderingen


  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39