TRANSPARANTIE


Jaarverslag van de Secretaris-generaal

Publicaties ingevolge:
  • Artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen;
  • Artikel 6 van het Decreet en de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen;
  • Artikelen 74 en 90 van de organieke wet van de OCMW’s van 8 juli 1976.

Boekjaar 2023

Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten

Lijst van de reizen

Overheidsopdrachten

Lijst van de toegekende subsidies deel 1

Lijst van de toegekende subsidies deel 2

Lijst van de studies


Samenstelling van de Kabinet van de Voorzitter Khalid ZIAN

Samenstelling op 20/09/2023


Budget

Budget 2024

Algemene beleidsnota 2024

Driejarenplan 2022-2024

Algemeen beleidsprogramma


Jaarrekening

Rekeningen 2022


Bevoegdheden - Organisatie - Werking

Organigramme

Diensten

Instelling


Human resources

Vacatures

Lijst van aanwervingen, vervangingen en bevorderingen


Protocol betreffende het actief beheer van het OCMW

Protocol  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39