DAGCENTRA VOOR VOLWASSENEN MET EEN MENTALE HANDICAP


De Dagcentra Medori en Delta ontvangen overdag personen met een mentale, fysieke of zintuiglijke handicap Door de medische, psychologische, paramedische, sociale en educatieve aspecten van de bewoners op te volgen, willen ze ervoor zorgen dat hun autonomie verhoogd of behouden wordt. Ze dragen zo ook bij tot de familiale en sociale integratie van de bewoners.

Deze centra ontvangen personen met een zware handicap die geen opleiding kunnen volgen of die zich niet kunnen integreren in een al dan niet aangepaste werkomgeving. Het Dagcentrum Medori kan 20 personen opvangen, waarvan 2 zwaar zorgbehoevende. Het Dagcentrum Delta ontvangt eveneens 20 personen. Ze bieden van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u een brede waaier aan activiteiten aan.

  Info & contact


Dagcentrum Medori
Medoristraat 66
1020 Brussel
  02 478 53 00

Dagcentrum Delta
Boulevard de Waterloo 105
1000 Brussel
  02 537 94 91