FINANCIËN


Het Departement der Financiën houdt zich bezig met het financiële en boekhoudkundige beheer van het OCMW van de Stad Brussel.

Daartoe voert het de volgende taken uit:br
De boekhoudkundige werkzaamheden en het begrotingsbeheer
 • Opstellen van de exploitatie- en investeringsbudgetten
 • Uitvoering en opvolging van de budgetten
 • Dagelijkse boekhoudkundige verwerking van de uitgaven en van de ontvangsten
 • Opstellen van financiële reporting
 • Opstellen van de interne aanpassingen en begrotingswijzigingen
 • Afsluiten van de rekeningen
 • Bijhouden van de inventaris van het patrimonium
 • Nazicht van de kassa’s
Het financiële beheer
 • Financiële studie van eerder sporadische projecten
 • Beheer van de leningen
 • Beheer van de effectenportefeuille
 • Beheer van de "voor orde" rekeningen en meer bepaald schenkingen en legaten


  Info & contact


Financiën
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 543 60 50
  02 543 61 04