FINANCIËN


Het Departement der Financiën houdt zich bezig met het financiële en boekhoudkundige beheer van het OCMW van de Stad Brussel.

Financieel beheer
  • Financiële studie van projecten
  • Beheer van exploitatie- en investeringssubsidies
  • Beheer van leningen
  • Beheer van rekeningen "in opdracht", in het bijzonder donaties en legaten
Boekhoudkundige en budgettaire werkzaamheden
  • Opstellen van operationele en investeringsbudgetten
  • Budgetten uitvoeren en opvolgen
  • Opstellen van interne aanpassingen en begrotingswijzigingen
  • Dagelijkse registratie van uitgaven en inkomsten
  • Financiële rapportage
  • Het afsluiten van de rekeningen
  • Een inventaris bijhouden van ons patrimonium
  • Controle van de kas
  • Btw-aangifte  Info & contact


Departement
Financiën
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 543 60 50
  02 543 61 04