AANVRAAG SAMENWERKING


De socioprofessionele inschakeling van de Brusselse bevolking is een van de belangrijkste prioriteiten van het OCMW van de Stad Brussel. In dit kader kunnen we samenwerken met sociale en privéstructuren om personeel met een inschakelingsbetrekking ter beschikking te stellen (art. 60§7).  • Oefent u uw activiteiten uit in het Brussels Gewest?
  • Heeft u een positieve financiële balans?
  • Wilt u bijdragen aan de socioprofessionele inschakeling van de Brusselse bevolking?
  • Wilt u met ons OCMW samenwerken in het kader van het ter beschikking stellen van een werknemer in een inschakelingsbetrekking?
Neem contact op met onze dienst "Prospectie & Partnership", die tot uw beschikking staat om uw behoeften op het vlak van personeel te analyseren, voorstellen te doen in overeenstemming met deze behoeften en u te begeleiden tijdens onze eventuele samenwerking.

Download het formulier in PDF-formaat

Wij raden u aan om een afspraak te maken met onze prospectors zodat zij u, indien nodig, kunnen helpen bij het invullen van het formulier. Ze staan tot uw beschikking per telefoon en per e-mail voor verdere informatie.

Bedankt voor uw interesse in de socioprofessionele inschakeling.
  Info & contact


Werkgelegenheid en Sociale Economie
Pool Prospectie en Partnership
Abrikozenboomstraat 7
1000 Brussel
  02 543 62 45
 partenaires@ocmwbxl.brussels