ONTVANGSTEN


De activiteiten van de Ontvangsten zijn hoofdzakelijk wettelijk bepaald en hebben betrekking op het kasbeheer.

De contrôle en betaling van uitgaven, de inning van schulden en de toewijzing van inkomsten, de afsluiting van de rekening van het OCMW, de voorbereiding en communicatie van boordtabellen en tot slot de deelname met de Secretaris-generaal aan de implementatie van een intern controlesysteem.

  Info & contact


Departement
Ontvangsten
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 543 61 13
  02 563 65 99