DE SELECTIEPROCEDURE


Stap 1: Preselectie
Voorselectie op basis van het volledige sollicitatiedossier door de Cel Talentbeheer. Dit dossier moet het volgende bevatten: cv, motivatiebrief, kopie van het/de vereiste diploma('s) of gelijkwaardigheidsverklaring van het buitenlandse diploma met het vereiste diploma. Bij afwezigheid van een diploma: schriftelijk bewijs dat de aanvraag voor gelijkstelling van het buitenlandse diploma in behandeling is.
Om gelijkwaardigheid aan te vragen: https://naricvlaanderen.be. Als je aanvraag onvolledig en/of niet van toepassing is, wordt deze helaas niet in behandeling genomen.

Stap 2: Testen
De kandidaten met het beste profiel worden uitgenodigd voor de selectietests. Deze tests kunnen betrekking hebben op algemene, technische en gedragsvaardigheden en op motivatie. Ze kunnen afgenomen worden in de vorm van een computertest om de algemene vaardigheden te testen en in de vorm van een gesprek. Voor profielen op niveau A6 en hoger zijn naast het bovenstaande een Assessment Center en een visienota gepland.

Stap 3: Sollicitatiegesprek
De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de leden van het selectiecomité. In sommige gevallen kan dit gesprek worden voorafgegaan door een schriftelijke test.

Bijkomende informatie: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563 65 66  Info & contact


Cel « Talentbeheer »
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 563 65 66
 selections@ocmwbxl.brussels