BEGELEID WONEN VOOR VOLWASSENEN MET EEN MENTALE HANDICAP


Het OCMW beschikt over verschillende soorten huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap.

Beiti
De dienst begeleid wonen Beïti staat in voor de begeleiding van personen met een handicap die alleen wonen, met het oog op het behoud of het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en met het oog op een optimaal familiaal en sociaal integratieniveau. De dienst beschikt over 6 appartementen die gelegen zijn te Laken en 12 te Neder-Over-Heembeek. Beïti wil de bewoners de gelegenheid te geven om zelfstandig te leven met hulp van een geïndividualiseerde begeleiding.

  Info & contact


Beiti 1
Medoristraat 70
1020 Brussel
  0490 49 38 06

Beiti 2
Pieter en Pauwelstraat 15
1120 Brussel
  0490 49 38 06