HET HUIS VAN DE JONGERE – MADO NOORD


Het Huis van de jongere – MADO NOORD – richt zich tot jongeren van 11 tot 22 jaar, tot hun familie en hun naasten, maar ook tot de deskundigen die betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren.

MADO NOORD is een ontmoetingsruimte waar je terecht kan voor advies, voor informatie en voor doorverwijzing. De belangrijkste functie van dit huis is om in een en dezelfde plaats alle competenties samen te brengen van de verschillende deskundigen uit de jongerenwerking. Zo kan het huis fungeren als tussenpersoon voor de jongere, voor diens familie en diens naasten.

De aangeboden hulp is gratis, anoniem en richt zich tot de jongeren van het Brusselse Gewest. Men kan er met of zonder afspraak terecht, voor individuele (onthaal, gesprek, doorverwijzing) of voor collectieve hulp (praatgroepen, expressieworkshops, informatiesessies,…).

Er kunnen verschillende thema’s besproken worden: familiale relaties, school, werk, vorming, juridische en administratieve kwesties, financiële moeilijkheden, huisvesting, gevoelens, intimidatie, verslaving, gezondheid,…

In het Huis van de jongere kan je ook informatie vinden, van gedachten wisselen met anderen, ervaringen uitwisselen en projecten uitwerken met de deskundigen uit de jeugdhulp.

Om zijn opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, is het Huis van de jongere samengesteld uit een pluridisciplinair team dat bestaat uit een coördinatrice, een maatschappelijk werkster, een gespecialiseerd opvoeder, een psychologe en een administratief medewerkster.  Info & contactMADO Noord
Emile Bockstaellaan 114
1020 Brussel
  02 563 60 10
 0490 13.85.56
 info@madonord.brussels

Openingstijden :
Ma-Di-Wo-Do-Vr : 9u-18u
2e en 4e zaterdag van de maand van 9u tot 17u