SOCIALE EN DUURZAME ECONOMIE


Het Departement Sociale en Duurzame Economie heeft tot opdracht het helpen van mensen om een aangepaste en duurzame tewerkstelling te vinden, economische activiteiten te begunstigen en te ontwikkelen in de sectoren die dragers zijn van tewerkstelling.

Ieder jaar worden er meer dan 3250 mensen door onze inschakelingsambtenaren begeleid om hen de kans te bieden werk te vinden op de geregelde arbeidsmarkt. Tijdens deze begeleiding hebben 75 mensen zich ingezet in een project tot het oprichten van een onderneming, via het project schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid.
Sommigen zijn er zelfs in geslaagd, buiten het feit dat ze hun eigen bedrijf opgericht hebben, om werkgelegenheid te scheppen voor andere personen die door ons centrum geholpen werden!

Overigens genieten meer dan 1000 personen per jaar van een tewerkstelling in het kader van het artikel 60§7 binnen de interne diensten van het OCMW, van onze rusthuizen, van de IRIS ziekenhuizen, van de Linnendienst, van de SAMU, van Renobru,... maar ook vele anderen via andere partners, want het OCMW werkt in dit kader samen met meer dan 80 organisaties en externe bedrijven in zeer verscheidene sectoren.

In de toekomst wenst het OCMW de kansen op werk uit te breiden door het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden met tientallen nieuwe werkgevers (privébedrijf, vzw, onderneming voor sociale economie), om duurzame jobs te creëren en op die manier de plaatselijke Brusselse economie te stimuleren.

Daar het artikel 60§7 de kans biedt om een beroepservaring op te doen die absoluut dient gevaloriseerd te worden op de geregelde arbeidsmarkt, bereidt het OCMW al meer dan 200 werknemers voor op het zoeken van een job via de opleiding « maatregel 500 » en zal het binnenkort deze begeleiding aan 400 werknemers kunnen aanbieden.

  Info & contact


Sociale en Duurzame Economie
Abrikozenboomstraat 7
1000 Brussel
  02 543 63 81