DIENSTEN    Sociale actie    Aanvullende diensten    Het Plan isolement  

HET PLAN ISOLEMENT


De Buurthuizen hebben als opdracht het aangaan van de strijd tegen het isolement van iedere persoon die wenst deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven van de buurt en het begunstigen/versterken van de sociale samenhang (tussen gebruikers onderling en met het verenigingsleven van de buurt/de openbare instellingen) vanuit de zorg tot preventie van individuele of collectieve problematieken waarmee het publiek geconfronteerd wordt.

De strijd tegen het isolement wordt elke dag geleverd en om hun doel te bereiken zijn de maatschappelijk assistenten van de Buurthuizen bijzonder waakzaam ten opzichte van de buurtbewoners en werken ze in een solidariteitsnetwerk om hulp te bieden aan de meest geïsoleerden.

Het ganse jaar door staat er een gratis groen nr. 0800/35 550 ter beschikking van de bewoners van de Stad Brussel om iedere situatie van isolement, kwetsbaarheid, enz. te melden.

Het Plan Isolement wordt eveneens gekenmerkt door 2 specifieke acties die verband houden met de weersomstandigheden en die de kans bieden om ook minder mobiele personen te bereiken, die soms zelfs niet kunnen deelnemen aan het leven in de buurt:
  • Het Hitteplan (van 15 mei tot 15 september)
    Sinds 15 mei 2007 kondigen de Buurthuizen een Hitteplan af, zodra de temperatuur in Brussel oploopt tot boven de 28°. Bij grote hitte brengen de teams van de Buurthuizen, die speciaal voor deze taken opgeleid zijn, regelmatige bezoeken bij u thuis om uw gezondheidstoestand te checken (voldoende vochtopname, enz.), om na te gaan of de temperatuur in uw woning aangepast is of om elke andere nuttige maatregel te treffen. Het gaat om een preventieve actie die tot doel heeft om niemand zonder contact met de buitenwereld te laten en die ideaal gezien, dient te gebeuren voor een eventuele hitte zich voordoet.
  • Het Koudeplan (van 15 oktober tot 31 maart)
    Vaak van veel langere duur en veel harder dan de hitteperiodes in België, raakt de winter een aanzienlijker aantal mensen op het grondgebied van de Stad, want hij verstoort verschillende aspecten/dimensies van het dagelijkse leven van de inwoners: ongezonde of slecht geïsoleerde woning, verwarming stuk of slecht werkend, problemen met het betalen van de energiefacturen die altijd maar hoger worden, maatschappelijk maar ook fysiek isolement bij slecht weer. De Buurthuizen zullen, samen met u, proberen om de moeilijkheden op te lossen waarmee u door de winter geconfronteerd wordt.

  • Vanaf midden oktober nemen de maatschappelijke assistenten van de Buurthuizen terug contact op met iedere persoon die in het register van het Koudeplan geïdentificeerd werd. Er wordt een bezoek aan huis gepland om met hem de verschillende tussenkomsten te bekijken die zouden kunnen verwezenlijkt worden: tips met betrekking tot een betere isolatie van de woning (toegankelijk voor iedereen en goedkoop), manier om de temperatuur van een woning te regelen, inlichtingen met betrekking tot de gevaren van CO, bepalen van de graad van isolement van de persoon en in werking stellen van het plaatselijke maatschappelijke netwerk of indien nodig doorverwijzingen naar gepaste structuren toe, maar ook heel gewoon geregeld informeren naar iedere persoon die in het register geïdentificeerd werd, om zich ervan te vergewissen dat alles goed gaat.

    Als de grote koude eraan komt, dragen de Buurthuizen er ook zorg voor om aan de mensen die het moeilijk hebben om zich te verwarmen een onthaalplek te bieden waar iedereen overdag warmte en troost vindt.


  Info & contact


Plan Isolement
Op het ogenblik genieten meer dan 500 mensen van deze actieplannen.

Als ook u wenst te genieten van deze gratis diensten,
contacteer ons!
  0800 35 550