INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN


Het Departement Instellingen en Medische Zorgen (DIMZ) brengt 14 instellingen en diensten samen die erkend zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Federatie Wallonië-Brussel.

De Algemene directie draagt zorg voor de uitwerking van algemene doelstellingen die gemeenschappelijk zijn voor de instellingen en de diensten van het departement en verzekert hun algemeen beheer, ten einde het toezicht, de coördinatie en de ondersteuning te garanderen van de verschillende acties die gevoerd worden ten gunste van de ten laste genomen personen.

Het departement is verantwoordelijk voor de volgende vier taken:
  • steun en begeleiding aan huis
  • de instellingen voor senioren
  • de centra en diensten voor mensen met een mentale handicap
  • de diensten die erkend zijn door Aide à la jeunesse (Federatie Wallonië-Brussel).


  Info & contact


Instellingen en Medische Zrogen
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 543 64 04