DIENST JEUGD


Het is de opdracht van de Dienst Jeugd om aan algemene preventie te doen. Hij zorgt ervoor dat de harmonieuze ontwikkeling van de jongeren begunstigd wordt, net als hun actieve deelname aan het burgerleven.

Algemeen gesproken zijn alle acties van de Dienst Jeugd gericht op het waarborgen van de autonomie van de jongeren en het hen aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Meer bepaal :
  • De Dienst Jeugd ondersteunt en coördineert de jeugdactie die gevoerd wordt binnen de sociale antennes in het kader van de preventie, met de bedoeling elke vorm van tussenkomst van gespecialiseerde structuren te vermijden, zoals bijvoorbeeld de Dienst Jeugdhulpverlening (DJH) of de Dienst voor Gerechtelijke Bescherming (DGB),
  • De tussenkomst van de Dienst Jeugd kan slaan op verschillende situaties, zoals de omkadering en coördinatie van de schoolhulp, de steun aan oproepen om projecten, het beheer van de vzw "Preventie Jongeren Brussel", het beheer van subsidies,…
Overigens streeft de maatschappelijke assistent, afgevaardigde voor de jeugd, de begeleiding na van jongeren die op korte termijn geplaatst worden. De plaatsingen en begeleidingen van plaatsingen op korte termijn (minder dan 3 maand, één keer verlengbaar) behoren tot de bevoegdheid van de "referendaris jeugd" binnen de verschillende sociale antennes.

De maatschappelijke assistent, afgevaardigde voor de jeugd, zorgt er ook voor om de kinderen zo goed mogelijk te oriënteren naar de gepaste opvangdiensten. Hij zet zijn samenwerking voort met de plaatsingsinstellingen en begeleidingsstructuren.

  Info & contact


Dienst Jeugd
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 563 66 51