PRIVÉPATRIMONIUM


De belangrijkste taak van het departement Privépatrimonium is het beheer van de verhuur van het privé-vastgoedbestand van het OCMW, zowel bebouwd als onbebouwd. Het fundamentele doel is om deze eigendommen efficiënt en strategisch te verhuren om aan de behoeften van de burgers te voldoen.

Aangezien de huurmissie een prioriteit is, zet het departement zich in om kwaliteitsvolle woningen aan te bieden aan verschillende categorieën huurders, volgens hun specifieke behoeften, gaande van gezinnen met een middeninkomen tot mensen die in aanmerking komen voor gecontroleerde huurprijzen. Een groot aantal woningen is ook gereserveerd voor ouderen. Het departement Privépatrimonium verhuurt ook commerciële panden, kantoren en grond voor landbouw- en andere doeleinden.

Een ander belangrijk werkterrein van het departement is de opwaardering van het vastgoedbestand. Dit omvat een reeks taken, zoals renovatie, het creëren van woningen, de ontwikkeling van woonwijken, enz. Het doel is om de waarde van deze panden te maximaliseren door middel van vastgoedtransacties.

Door engagement voor huurwoningen te combineren met zorg voor de opwaardering van het vastgoed, maakt het departement Privépatrimonium er een erezaak van om zijn vastgoedaanbod voortdurend te verbeteren ten voordele van de burgers.  Info & contact


Departement
Privépatrimonium
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 543 62 62