DIENSTEN    Sociale actie    Aanvullende diensten    Dienst Huisvesting  

DIENST HUISVESTING


De prioritaire opdracht van de Dienst Huisvesting is het bevorderen van de toegang, voor de hulpaanvragers van het OCMW, tot fatsoenlijke, aangepaste woningen tegen een betaalbare huurprijs.

De activiteiten van de Dienst Huisvesting behelzen voornamelijk:
 • De woningtafel
  De Dienst Huisvesting biedt een collectieve of individuele ondersteuning bij het zoeken naar een woning voor mensen die door het OCMW geholpen worden.
 • Het beheer van de transitwoningen van het OCMW
  42 woningen bieden de kans om een tijdelijk onthaal te bieden aan de mensen die geconfronteerd worden met een nijpend probleem op het vlak van huisvesting. Gedurende hun verblijf kunnen deze mensen op zoek gaan naar een woning, en terzelfdertijd wordt er een sociale begeleiding op touw gezet om definitieve oplossingen te vinden voor hun woningproblemen.
 • De opvolging van de inschakelingswoningen van het OCMW
  Deze woningen komen voort uit het patrimonium en worden verhuurd aan de rechthebbenden van het OCMW.
 • De opvolging van de huurwaarborgen die door het OCWM toegekend worden
  De Dienst Huisvesting staat in voor de administratieve opvolging van de huurwaarborgen die door de maatschappelijke assistenten en werkers van het OCMW toegekend worden.
 • De begeleiding in het geval van dreiging met uitdrijving
  De Dienst Huisvesting biedt een begeleiding aan de inwoners van de Stad Brussel aan die bedreigd worden met uitdrijving.
 • De strijd tegen ongezonde woningen
  De strijd tegen ongezonde woningen is een krachtlijn die in volle ontwikkeling is in de Dienst Huisvesting.
 • Het ontwikkelen van de samenwerking met andere externe organismen
  De Dienst Huisvesting werkt samen met andere externe organismen, ten einde het aanbod van fatsoenlijke woningen tegen een matige prijs uit te breiden. In dit kader valt op te merken dat het OCMW medebeheerder is van het Sociaal Immobiliënkantoor in Brussel (SIKB).


  Info & contact


Dienst Huisvesting
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 66
  02 543 64 74