SOCIALE ACTIE


Het Departement Sociale Actie is een eerstelijnsafdeling die dicht bij de Brusselaars staat.

In elke buurt van de Stad Brussel bevindt er zich een sociale antenne van het OCMW waar burgers terecht kunnen met vragen en hulp over het recht op leefloon of een andere vorm van sociale bijstand (inkomen, gezondheidskaart, eenmalige financiële hulp, begeleiding, enz.). Om de dichtstbijzijnde sociale antenne te vinden, klik HIER.

De sociale antenne is de toegangspoort tot het OCMW. Afhankelijk van de aard van het probleem wordt iedereen die in aanmerking komt voor sociale bijstand naar verschillende diensten doorverwezen:
  • De dienst Vorming organiseert opfriscursussen voor talen, professionele stages en coaching op het gebied van werkhouding. Deze cursussen zijn afgestemd op het niveau van elke persoon.
  • De dienst Tewerkstelling helpt mensen een job te vinden die aansluit bij hun vaardigheden.
  • De dienst Huisvesting helpt mensen voorkomen dat ze hun huis kwijtraken, zoekt naar alternatieve huisvesting en biedt ondersteuning aan mensen die in ongezonde woningen wonen.
  • De dienst Schuldbemiddeling helpt mensen om hun huishoudelijke uitgaven te beheren. In sommige gevallen kunnen ook gas- en elektriciteitsrekeningen en andere gerelateerde schulden worden betaald.
  • De dienst Jeugd oriënteert alle jongeren tussen 18 en 25 jaar en begeleidt hen bij hun plannen, loopbaanbegeleiding, studies, sportieve of culturele activiteiten, stress en angsten, specifieke behoeften, waaronder tijdelijke huisvesting.
  • De dienst Miriam ondersteunt alleenstaande moeders met kinderen om hun zelfvertrouwen op te bouwen, solidariteit te creëren en hen naar de juiste hulpbronnen te leiden.
  • De dienst Sociale begeleiding staat klaar voor mensen die leven met een verslaving.
  • De dienst Voltooiingsprogramma van het migratietraject helpt mensen zonder verblijfsvergunning om hun migratieproject opnieuw te definiëren
  • De cel Dringende Medische Hulp biedt gezondheidszorg aan mensen zonder verblijfsvergunning.
Afhankelijk van de moeilijkheden die u ondervindt, kan uw maatschappelijk assistent u ook doorverwijzen naar andere organisaties die u kunnen helpen. Er zijn ongetwijfeld andere diensten en verenigingen in de buurt die aan uw behoeften kunnen voldoen. U kan hierover ook meer informatie verkrijgen via de sociale buurtcoördinaties, de verenigingsplatformen die het OCMW ondersteunt en die actoren samenbrengen die actief zijn in dezelfde buurt.  Info & contact


Departement
Sociale Actie
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 01