OPENBAAR PATRIMONIUM


Het OCMW van de Stad Brussel voert een sterk vastgoedbeleid dat gericht is op sociale doelstellingen zoals toegang tot fatsoenlijke huisvesting voor iedereen, sociale noodsituaties en socioprofessionele re-integratie, maar ook op milieu- en stedenbouwkundige doelstellingen zoals stadsvernieuwing, behoud van het patrimonium en de strijd tegen gentrificatie van de centrumwijken.

Binnen dit kader bestaat de opdracht van het departement Openbaar Patrimonium uit het beheer van de bezetting, de studies en de werkzaamheden die nodig zijn voor het onderhoud, de ontwikkeling, de renovatie, de opwaardering, de herstructurering en de bouw van gebouwen die behoren tot het openbaar patrimonium van het OCMW van de Stad Brussel.

Het patrimonium omvat ongeveer zestig gebouwen met een breed scala aan gebruiksdoeleinden, waaronder:
  • alle kantoorruimtes en de logistieke gebouwen van het OCMW;
  • 12 sociale antennes;
  • vijf rusthuizen;
  • woon- en verblijfsvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • verblijfsvoorzieningen voor jongeren van 0-18 jaar;
  • transitwoningen
  • de Linnendienst
  • de gebouwen (of delen van gebouwen) die worden gebruikt door OCMW-partners die een opdracht van collectief belang uitvoeren (in het bijzonder twee bedrijvencentra, zeven kinderdagverblijven, de Resto du cœur, de Buurthuizen, een risicobeperkende gebruiksruimte, enz.)  Info & contact


Departement
Openbaar Patrimonium
Stevensstraat 7
1000 Brussel
  02 563 65 09