OPENBAAR PATRIMONIUM


Het OCMW van de Stad Brussel voert een sterk vastgoedbeleid. Op dit vlak streeft het enerzijds sociale doelstellingen na , zoals de toegang tot behoorlijke huisvesting voor iedereen, maatschappelijke nood en socioprofessionele herinschakeling. Anderzijds zijn er ook de urbanistische doelstellingen: stedelijke herwaardering, bewaring van het patrimonium of de strijd tegen de gentrificatie van de centrale wijken.

In deze context zijn de taken van de Departement Openbaar Patrimonium, studiebureau van het OCMW van de Stad Brussel, de volgende:
  • De bouw en renovatie van woningen, handelszaken en van elk gebouw dat in huur gegeven wordt;
  • De bouw en renovatie van de woningen, verzorgingsinstellingen en administratieve gebouwen van het OCMW en de aanpassingswerkzaamheden van deze gebouwen;
  • Alle technische interventies in het vastgoedpatrimonium: onderhoud en verbouwing van de daken, raamwerken, gevels, verwarmingsketels, elektrische installaties, opknappen van de huurwoningen van het privépatrimonium, verven, enz.
  • Het voltallige patrimonium van het OCMW in orde maken voor de keuring van de elektriciteit;
  • Alle werken die als doel hebben om de energieprestaties van het patrimonium van het OCMW te verbeteren.
Om beter tegemoet te kunnen komen aan de taken van de dienst Werken, bestaat deze dienst uit een multidisciplinair team van +/- 35 personen: architecten, industrieel ingenieurs, landmeters, werkopzichters, bouwkundig tekenaars, juristen en administratief personeel.

In functie van de aard van de studie, de grootte van het project en de gelijktijdigheid van de projecten, profileert de Departement Openbaar Patrimonium zich enerzijds als bouwheer, anderzijds zowel als opdrachtgever (architectuur en speciale technieken) en bouwheer.

  Info & contact


Openbaar Patrimonium
Stevensstraat 7
1000 Brussel
  02 563 65 09