DIENSTEN    Sociale actie  

SOCIALE ACTIE


Om zijn opdracht te vervullen tot het voeren van sociale acties die aan het OCMW van Stad Brussel werd toevertrouwd, heeft het OCMW van Brussel deze gedecentraliseerd via de inplanting van 11 Sociale antennes “in de buurt”.

Het is in deze antennes dat de maatschappelijke assistenten en werkers u alle relevante inlichtingen zullen kunnen verstrekken, de formaliteiten vervullen die nuttig zijn om uw rechten in orde te brengen, u te verzekeren van een begeleiding en u een concrete hulp toe te staan onder de meest gepaste.

Vorm :
  • toekenning van een materiële hulp (kleren, meubelen, enz.),
  • toekennen van een leefloon of van de overeenstemmende sociale hulp,
  • financiële voorschotten (op werkloosheidsuitkeringen, ziekenkasvergoedingen, op het pensioen, alimentatie, gehandicaptentoelage, RIZIV, enz.)  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39