DRINGENDE MEDISCHE HULP EN GEZONDHEIDSKAART


Toekenning van de gezondheidskaart en dringende medische hulp, dit zijn - onder andere - de acties van het OCMW van Brussel op het vlak van de gezondheid.

Het toekennen van de gezondheidskaart
Op het vlak van de gezondheid kan het OCMW aan de behoeftige personen de kosteloosheid van de medische en apotheekkosten toekennen. Deze vormen van hulp worden verkregen via een gezondheidskaart die door de maatschappelijke werkers gevalideerd wordt, welke kaart de begunstigden machtigt om zich te begeven naar door het OCMW van Brussel erkende artsen, kinesitherapeuten en apothekers.

De dringende medische hulp
Dringende Medische Hulp (DMH) is een vorm van maatschappelijke dienstverlening die tot doel heeft de toegang tot medische zorg te garanderen voor mensen zonder verblijfsrecht in België door het betalen van de dokter, het ziekenhuis, de apotheek, de kinesitherapeut, enz.
Dringende medische hulp betreft preventieve en curatieve zorg, ambulante zorg en zorg in een zorginstelling. Het is dus niet beperkt tot dringende zorg.

Deze hulp wordt ook toegekend aan bepaalde personen met een precair verblijfsrecht (1) of met een verblijfsrecht dat moet herbevestigd worden (2) en die geen recht hebben op andere vormen van bijstand van het OCMW.

(1) bijvoorbeeld bepaalde Europese burgers en hun familieleden tijdens de eerste drie maanden van hun vestigingsprocedure in België
(2) bijvoorbeeld personen die al een bepaalde periode uit het nationaal register zijn geschrapt en/of met een verlopen verblijfsvergunning.


  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39