NIEUWSEen Koninklijk bezoek aan het Huis Vesale

Zijne Majesteit de Koning heeft een bezoek gebracht aan Huis Vesale in Brussel. Huis Vesale vangt mensen op met dementie of een aanverwante aandoening en beschouwt hen vooral als bewoners met een volwaardige mening.

De bewoners van Huis Vesale, Mr. Kremer, de directeur-generaal van de Rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW en Mr. Artisien, directeur van Huis Vesale, hebben in de ochtend van 14 mei 2019 Zijne Majesteit de Koning ontvangen.

Na een warm onthaal door het personeel is Zijne Majesteit de Koning de vertegenwoordigers van het koor van de 7de verdieping gaan aanmoedigen en was hij getuige van de goede sfeer die er heerst. Zijne Majesteit heeft vervolgens de ronde van de kamers gedaan om de bewoners op hartelijke wijze te begroeten.

Na deze uitwisseling tussen de bewoners en Zijne Majesteit werd het leefproject van Huis Vesale voorgesteld door de verschillende leden van de directie. Er werden verschillende thema’s aangekaart:
  • Leefproject
  • Missie, van waar komen we en waar gaan we naartoe
  • Hoe kunnen we een meerwaarde toevoegen aan de taken die we uitvoeren?
  • Architectuur/infrastructuur/bouw
  • Begeleiding van de bewoners van Huis Vesale
De verschillende facetten van Huis Vesale werden aan Zijne Majesteit voorgesteld. Er werd aangetoond dat het Huis een weerspiegeling is van de socioculturele maatschappij en dat het in nauw contact staat met de dagelijkse realiteit.

Het Huis Vesale wil een woonplaats zijn die zoveel mogelijk aanvoelt als een echte “thuis”, zowel door zijn architectuur als door de professionele aanpak. Het is de bedoeling om een rust- en verzorgingstehuis te zijn dat zo weinig mogelijk lijkt op een verpleeginstelling en waar onze kennis over begeleiding bij dementie in de praktijk kan toegepast worden.

Huis Vesale wil elke inwoner individueel opvangen en begeleiden op basis van zijn eigen levensverhaal met verleden, heden en toekomst. Het gezamenlijk leefproject voor Huis Vesale wil, in de mate van het mogelijke, nauw aansluiten bij het individuele levensproject van elke bewoner om hem zo een respectvolle plek in de instelling te verzekeren.

Zijne Majesteit was getuige van de talrijke waarden die de basis vormen van onze professionele dynamiek en van onze zorgzame aanpak, zoals respect, welzijn, waardigheid, diversiteit, vrijheid, enz. Deze waarden verwijzen onder andere naar de intentieverklaring betreffende dementie die opgesteld is door het OCMW van de Stad Brussel. Elk personeelslid verbindt er zich toe om met de steun van de bewoners en hun omgeving deze waarden toe te passen.

Om deze “koninklijke” ochtend af te sluiten, hebben de personeelsleden en de vertegenwoordigers van het paleis zich vervolgens begeven naar het onthaal, waar de groepsfoto werd genomen zodat iedereen een herinnering kan overhouden aan dit bezoek van Zijne Majesteit de Koning.


Website van het Huis Vesale
Huis Vesale on dez Website