NIEUWSPROJECTOPROEP: TIJDELIJK GEBRUIK VAN DE PACHECO-SITE

De Pacheco-site, waar vroeger een rust- en verzorgingstehuis was gevestigd, wordt binnenkort gerenoveerd om er woningen en collectieve diensten onder te brengen. Om te voorkomen dat deze gebouwen leeg blijven staan tot het begin van de werkzaamheden, die gepland zijn voor 2024, lanceert het OCMW van de Stad Brussel - de eigenaar - een projectoproep voor het beheer en de coördinatie van de tijdelijke ingebruikname van de gebouwen.

Concreet betekent dit dat het OCMW de site ter beschikking wil stellen van een operator. Deze heeft dan als opdracht een vernieuwend, sociaal en cultureel project te ontwikkelen door verschillende actoren samen te brengen die de dynamiek van de site en de uitstraling van de activiteiten bevorderen en die een ontmoetingsplaats creëren voor de bewoners en de bezoekers van de buurt, die gelegen is tussen IJzer en Sint-Katelijne.

De winnaar zal worden aangeduid als beheerder-coördinator van de hele site. In deze hoedanigheid zal hij of zij verantwoordelijk zijn voor:
  • onderhoud en beveiliging;
  • het zoeken naar tijdelijke projecten;
  • het beheer van het gebruik van het gebouw;
  • de coördinatie van de activiteiten.
De tijdelijke ingebruikname begint op de datum die is vastgesteld in de overeenkomst voor terbeschikkingstelling van de site (gepland begin juni 2021) en eindigt ten vroegste op 31 december 2023.

Interesse?

De kandidaturen moeten uiterlijk op 19 april 2021 elektronisch als één pdf-bestand worden verzonden naar julie.quintin@ocmwbxl.brussels

Een verplicht bezoek ter plaatse zal plaatsvinden in maart 2021.


Alle relevante informatie is te vinden in de onderstaande bijlagen:

Projectoproep in PDF
Bijlagen in ZIP