ONTSTAAN VAN HET PROJECT


Al sinds 2003 bestond er een samenwerking tussen de vzw Mabru en de vzw “Resto du cœur – De Andere Tafel”, onder leiding van het OCMW van de Stad. Wekelijks werd meer dan 500 kg onverkocht fruit en groenten gerecupereerd bij de handelaars van de Vroegmarkt. Wat niet gebruikt werd bij het Lakense Resto du coeur, werd herverdeeld onder andere verenigingen.

Onder impuls van het OCMW en met de steun van de Federatie van Sociale Ondernemingen (FSO), ontstond de ambitie om deze samenwerking uit te breiden met andere organisaties en netwerken, actief op het vlak van de voedselhulp.

Een haalbaarheidsstudie “opzetten van een systeem voor ophalen, sorteren en herverdelen van de onverkochte waren van Mabru naar de sector van de voedselhulp” verduidelijkte en bevestigde in december 2013:
  • een zeer gunstige instelling van de “schenkende” ondernemingen om deel te nemen aan deze recuperatieketen van onverkochte voedingswaren, vanwege de besparing op de vuilnisbeltkosten;
  • de wil van deze ondernemingen om niet uitsluitend te geven met voedselhulp als einddoel, maar partnerschappen aan te knopen met de erkende medespelers van de sector,
  • dat een onderneming voor recuperatie en herverdeling van onverkocht fruit en groenten niet leefbaar is zonder subsidies of een andere financiering. De studie stuurde dus aan op een partnership tussen de verschillende actoren, steunend op de reeds bestaande infrastructuur en medewerkers.
Daarom besliste het OCMW van de Stad Brussel om DREAM op te richten, op basis van het team van Agenda 21 en in nauwe samenwerking met de vzw Mabru.

  Info & contactDREAM
Esteban JAIME TORNIN
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  0492 91 55 04
 esteban.jaimetornin@ocmwbxl.brussels
 Dream op Facebook