CONTEXT


Een studie van de POD Maatschappelijke integratie, uit 2012 maar nog steeds actueel, vermeldt dat “de voedselhulp een onontbeerlijke hefboom is in de strijd tegen de kansarmoede in België”.

Volgens het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad wijzen de armoede-indicatoren erop dat nog steeds een aanzienlijk aantal Brusselaars in erbarmelijke omstandigheden leeft. Zowel op het vlak van huisvesting, tewerkstelling, gezondheid alsook wat betreft de hulp aan personen staat het Gewest voor grote uitdagingen.

Zowat een derde van de Brusselaars leven van een inkomen dat lager ligt dan de risicodrempel voor armoede. Meer dan een vijfde van de Brusselse bevolking op actieve leeftijd ontvangt een toelage voor maatschappelijke bijstand of een vervangingskinkomen (werkloosheid of invaliditeit). Minder dan de helft van de aanvragen voor een sociale woning krijgt een positieve invulling en de huurprijzen blijken in Brussel buitensporig hoog te liggen voor gezinnen met lage of middelmatige inkomens. Tenslotte stegen ook de energiefacturen (gas en elektriciteit) aanzienlijk, net als de prijs voor levensmiddelen.

Al deze factoren zorgden ervoor dat het deel van het gezinsbudget dat naar voeding kan gaan, sterk daalde. Voor een belangrijk deel van de Brusselaars is zich correct en evenwichtig dan ook een hele uitdaging.

De voedselhulp werd met andere woorden voor een heleboel gezinnen in Brussel steeds belangrijker. De laatste cijfers die door de Federatie van Sociale Ondernemingen (FSO) geëxtrapoleerd werden op basis van data uit de “Schenkingsbeurs “, tonen aan dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 55.000 mensen een beroep doen op voedselgiften.

  Info & contactDREAM
Esteban JAIME TORNIN
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 563 66 44
 esteban.jaimetornin@ocmwbxl.brussels
 Dream op Facebook