CYCLUP - ATELIER - BOUTIEK


CYCLUP - Atelier - Boutiek is tegelijkertijd een naaiatelier, een winkel van kleren en accessoires en een versteldienst en dienst voor confectie op maat.

Dit project biedt eveneens de kans aan de personen die aangeworven werden in het kader van een contract "artikel 60§7" om zich te bekwamen in naaiwerk en stylisme, waarbij ze een handelservaring opdoen in een boetiek.

CYCLUP - Atelier - Boutiek is een boetiek en een naaiatelier, beheerd door de VZW Job Office, in partnerschap met het OCMW. Zijn doel? De socioprofessionele inschakeling: ieder jaar biedt het atelier de kans verschillende personen op te leiden in naai- en stylismetechnieken, die aangeworven werden in het kader van een contract artikel 60§7. Middels een aangepaste individuele begeleiding, biedt dit project aan iedereen de kans om technische vaardigheden op te doen, waarbij de eigen creativiteit aan bod komt. Alle gerealiseerde creaties worden in de boetiek verkocht, wat aan de deelnemer de kans biedt om aldus een handelservaring op te doen via de relaties die hij aanknoopt met de klanten.

Het ontbreekt Cyclup nooit aan verscheidenheid van partnerschappen, wat de kans biedt aan de leerling-naaisters om hun eerste contacten met de beroepswereld optimaal uit te buiten.

Een ander origineel aspect van Cyclup is het doen samengaan van milieu en economie: het project mikt inderdaad op het recycleren van weefsels door het schenken van een tweede leven aan tweedehandskleren. Het team is samengesteld uit 2 stylisten/vormers en 5 leerling-naaisters; samen beheren ze het verstelwerk en de confectie op maat, evenals de omvormingen en maatwerk van kleren.


  Info & contactCYCLUP - Atelier - Boutiek
Hoogstraat 298c-300
1000 Brussel
  0492 91 55 16
 cyclup@ocmwbxl.brussels