VACATURESTechnisch-administratief beheerder (M/V/X)

Voor het Departement Openbaar Patrimonium, zoekt het OCMW van de Stad Brussel een technisch-administratief beheerder (M/V/X)

Deze persoon is belast met het dagelijks beheer, de opvolging en de controle van verzoeken om interventie (depannages, herstellingen of werkzaamheden), periodieke controles en gepland onderhoud van technische installaties en veiligheidsvoorzieningen, alsmede opmerkingen in het kader van jaarlijkse bezoeken of verslagen van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB).

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je beheert de interventieaanvragen van gebruikers van openbare gebouwen en van de technische wacht: ontvangst van aanvragen, doorverwijzing naar de verschillende diensten (Regie, externe contractanten of interne teams), opvolging van de uitvoering, terugkoppeling van de interventie
 • Je bent verantwoordelijk voor de controle en de opvolging van periodieke inspecties en onderhoud, depannage- en herstellingsdiensten en opmerkingen in het kader van jaarlijkse bezoeken of IDPB-verslagen. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van alle administratieve taken in verband met de functie (opvolging van verzoeken, opstelling van verslagen aan de Raad voor maatschappelijk welzijn, archivering van documenten, goedkeuring van facturen)
 • Je werkt samen met de andere technici van het departement dat instaat voor het onderhoud voor de technische controle van interventies en overheidsopdrachten

Jouw profiel

 • Je hebt goede analytische vaardigheden en werkt gestructureerd en servicegericht
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en je bent vlot aan de telefoon
 • Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken
 • Je hebt een Belgische technische bachelor (bachelor in elektromechanica, in bouw, enz.) of je hebt een Belgische administratieve bachelor samen met relevante technische ervaring of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt ten minste drie jaar beroepservaring met het onderhoud van technische installaties, de analyse en oplossing van technische problemen of het administratieve beheer van technische interventies.
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede redactionele vaardigheid in die taal
 • Je hebt een uitstekende kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je kan vlot overweg met de gewoonlijke informaticatoepassingen (Office Suite)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal B1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 2.633,74 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4748I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 17-06-23

Download de vacature in PDF-formaat