VACATURESApplication Manager (V/M/X)

Voor zijn Dienst Informatica (DI), zoekt het OCMW van de Stad Brussel een Application Manager (V/M/X)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het waarborgen van de beschikbaarheid van bedrijfsapplicaties voor gebruikers door op te treden als een geïnformeerde tussenpersoon tussen de gebruikers, de IT-dienst, de partijen buiten het OCMW en de softwareleveranciers. Hij/zij biedt ook gebruikersondersteuning en opleiding. Hij/zij werkt eveneens met de toepassingen die bij het OCMW worden gebruikt.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je onderhoudt contacten met de gebruikers (ondersteuning, evaluatie van verzoeken, analyse van ondervonden problemen, voorstellen van oplossingen, enz.)
 • Je bent ook verantwoordelijk voor de contacten met externe leveranciers van toepassingen, externe belanghebbenden en de collega's van de Dienst Informatica
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling van bepaalde toepassingen (opvolging van de evolutie van de toepassing en eventuele migratie van de toepassing)
 • Je werkt samen met de directie van je dienst bij het beheer van overheidsopdrachten voor de selectie van nieuwe toepassingen (opstellen van bestekken en evalueren van voorstellen)

Jouw profiel

 • Je hebt een uitstekend analytisch en aanpassingsvermogen.
 • Je hebt goede interpersoonlijke en groepsleidende vaardigheden
 • Je bent motor en actor van verandering naar een geoptimaliseerde administratie
 • Je beschikt over een Belgisch diploma (bachelor Informatica, beheerder databases en IT-tools) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede redactionele vaardigheid in die taal
 • Je hebt een goede kennis van de andere taal van het Gewest, je bent bij voorkeur tweetalig
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je bent vertrouwd met het beheer van informatiesystemen op de volgende gebieden of je bent bereid deze kennis te verwerven: Beheersinstrument voor sociale dossiers, Patrimonium, HR, Rust- en verzorgingstehuizen, Financiën.
 • Je bent vertrouwd met de Microsoft Office Suite en het internet.
 • Je hebt ten minste 3 jaar beroepservaring

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Mogelijkheid om te telewerken
 • Een voltijdse vervangingsovereenkomst (37u30/week) met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal B1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 2.531,41 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4684T.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 17-12-22

Download de vacature in PDF-formaat