VACATURESControleur van bouwwerken (M/V/X)

Voor het Departement Werken, het OCMW van de Stad Brussel zoekt naar een controleur van bouwwerken (M/V/X)

Het OCMW van de Stad Brussel is actief in de sector van de stadsvernieuwing, via de bouw van nieuwe of gerenoveerde woningen, de oprichting van winkels, sociale antennes, kinderdagverblijven, jeugdcentra, rusthuizen, instellingen, de herstructurering van voormalige industrieterreinen, enz. die allemaal tot doel hebben de buurten te dynamiseren en sociale banden te smeden tussen de inwoners.

Het OCMW hecht ook veel belang aan het milieuaspect van al zijn projecten, wat tot uiting komt in kwaliteitsgebouwen die energiezuinig zijn en voldoen aan een ambitieus kwaliteitshandvest dat een vrijwillige benadering van collectieve vooruitgang weerspiegelt.

Vandaag is het OCMW op zoek naar een controleur van bouwwerken voor het Departement Werken, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van deze bouw-, renovatie- en inrichtingsprojecten en voor het onderhoud van de gebouwen van het patrimonium van het OCMW van de Stad Brussel.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je assisteert de architecten/ingenieurs die de projecten beheren op het gebied van renovatie, transformatie, bouw en onderhoud van het openbaar en/of privé patrimonium van het OCMW van de Stad Brussel
 • Je beheert en lost diverse technische problemen op in het openbare en/of privé-erfgoed van het OCMW
 • Je ziet toe op het goede verloop van de verschillende fasen en aspecten van de uitvoering van de aan jou toevertrouwde bouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden en op de naleving van de procedures voor overheidsopdrachten
 • Je zorgt voor een voortdurende uitwisseling van informatie met de leidende architecten/ingenieurs en staat hen bij in hun controletaken
 • Je staat in voor de conformiteit, kwaliteit en veiligheid van de constructies
 • Je bent bereid je kennis van de bouw regelmatig bij te weken (regelgeving, technologische en pathologische ontwikkelingen, enz)

Jouw profiel

 • Je beschikt over goede communicatieve (mondeling en schriftelijk) en rapporteringsvaardigheden
 • Je werkt op een gestructureerde en resultaatgerichte manier
 • Je bent een flexibel persoon, die altijd integer en professioneel handelt
 • Je hebt een Belgisch diploma (Graduaat/Bachelor) of van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt aan het diploma dat bij de aanwerving vereist is Graduaat/Bachelor in de bouw OF Diploma (Graduaat/Bachelor of Getuigschrift hoger secundair onderwijs) in een andere technische richting + aanzienlijke ervaring in een functie als controleur van bouwwerken
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede redactionele vaardigheid in die taal
 • Je hebt voldoende kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent houder van een SELOR-taalcertificaat of bereid dit te behalen
 • Je hebt een goede kennis van bouwtechniek
 • Je bent in staat om plannen te lezen en te tekenen
 • Je hebt uitstekende vaardigheden in het lezen van technische fiches en het uitvoeren van metingen
 • Je hebt een goede beheersing van informaticatools (Word, Excel, internet, tekenprogramma's)
Kennis van overheidsopdrachten is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal B1 of B4 voor Graduaat/Bachelordiploma (inachtneming van beroepservaring waardoor de kandidaat als junior of als senior aan de slag kan gaan in dit specifieke domein) overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.481,76 € (B1) of 3.295,78 € (B4) (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)
 • Een weddeschaal C1 of C4 voor Getuigschrift hoger secundair onderwijs (inachtneming van beroepservaring waardoor de kandidaat als junior of als senior aan de slag kan gaan in dit specifieke domein) overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.279,40 € (C1) of 2.899,65 € (C4) (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4666I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 30-09-22

Download de vacature in PDF-formaat