VACATURESErgotherapeut (V/M/X)

Voor het Departement Instellingen en Medische Zorgen, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een ergotherapeut (V/M/X)

Deze persoon is verantwoordelijk voor de begeleiding van de bewoners bij de ontwikkeling van hun capaciteiten, alsmede met het stimuleren en in stand houden van deze capaciteiten, met het oog op hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Hij organiseert activiteiten die aangepast zijn aan de bewoners en die hun welzijn bevorderen, op basis van een geïndividualiseerd ergotherapeutisch project.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je zorgt voor de algemene ondersteuning van de resident/bewoner door de doorstroming tussen de zorg en het dagelijkse leven te bevorderen
 • Je zorgt voor de revalidatie en de ergotherapeutische revalidatie, alsook voor de stimulatie en het behoud van de capaciteiten van de ouderen
 • Je stelt het individuele ergotherapieprogramma op
 • Je zorgt voor professionele communicatie en samenwerking met het multidisciplinaire team (teamvergaderingen, participatieraad, enz.)
 • Je voert diverse administratieve taken uit in het kader van jouw opdracht (bijhouden van individuele dossiers, beheer van het budget voor activiteiten, enz.)
 • Je draagt bij aan de psychosociale ondersteuning van de bewoner en zijn/haar familie

Jouw profiel

 • Je kan een goed contact met de bewoners tot stand brengen om een klimaat van vertrouwen te scheppen
 • Je draagt actief bij aan het teamwerk en werkt multidisciplinair
 • Jouw interpersoonlijke vaardigheden zijn gebaseerd op een interesse voor relaties, creativiteit, dynamiek, observatie en organisatie
 • Je beschikt over een Belgisch diploma (Bachelor/Graduaat ergotherapie) of je bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat bij de aanwerving vereist is
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je hebt een goede beheersing van informaticatools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)
Ervaring op een van de volgende gebieden is een pluspunt: geriatrie, psychogeriatrie, begeleiding van personen die lijden aan de ziekte van Alzheimer of aanverwante ziekten, begeleiding van personen in precaire situaties.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Startdatum : 15/11/2021
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van één jaar
 • Een weddeschaal BH1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.394,74 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4608T.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 13/11/2021

Download de vacature in PDF-formaat