VACATURESReferentiepersoon diversiteit en inclusie (M/V/X)

Het OCMW van de Stad Brussel zoekt een referentiepersoon diversiteit en inclusie binnen personeelszaken (M/V/X)

Deze peersoon zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de initiatieven van het OCMW van de Stad Brussel om inclusie en de waarden ervan als kader in te voeren, en zal deel uitmaken van het HR-team met een transversale rol ten dienste van alle departementen van het OCMW.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je bereidt een kwantitatieve analyse voor van het personeelskader en een kwalitatieve analyse van de sterke punten en de verbeterpunten binnen de organisatie met het oog op de opstelling van een diagnose van de te ondernemen acties, en voert deze uit
 • Je formuleert voorstellen voor actie inzake diversiteit en inclusie in de vorm van een geïntegreerd en transversaal plan en legt deze voor aan de besluitvormings- en overlegorganen
 • Je zorgt voor het ontwerp, de uitvoering en de opvolging van het inclusie- en diversiteitsactieplan binnen het OCMW en de concreet na te leven waarden; je zorgt voor de opvolging, de interne communicatie, de sensibilisering, de ondersteuning en het advies aan collega's bij de toepassing ervan, enz...
 • Je bent de referentiepersoon voor het personeel in de strijd tegen discriminatie en u voert acties uit om de waarden van de instelling te bevorderen
 • Je vertegenwoordigt het OCMW van de Stad Brussel op externe evenementen in verband met diversiteit en inclusie en de strijd tegen discriminatie

Jouw profiel

 • Je beschikt over uitstekende vaardigheden op het gebied van analyse en synthese en over goede vaardigheden op het gebied van communicatie (mondeling en schriftelijk), overleg, coördinatie, verslaglegging en het faciliteren van vergaderingen
 • Je bent in staat om netwerken op te bouwen en te onderhouden en relaties op te bouwen, zowel binnen als buiten de instelling
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met kwesties en regelgeving op het gebied van diversiteit, inclusie en antidiscriminatie; u blijft op de hoogte van wetgeving, nieuws en studies met betrekking tot deze kwesties
 • Je bent houder van een Belgisch diploma (Master/Licentiaat) of in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlands diploma gelijkstelt met het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest (NL/FR) en een goede redactionele vaardigheid in die taal
 • Je hebt een goede kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
Algemene kennis/ervaring op het gebied van personeelsbeheer is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde omgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal A1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 3.118,18 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4599I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 21/10/2021

Download de vacature in PDF-formaat