NIEUWSStijgend aantal bezoekers voor de studiezalen van het OCMW van de Stad Brussel

Meer dan 1.500 Brusselse jongeren zijn de afgelopen 2 maand hun examens komen voorbereiden in de studiezalen van het OCMW van de Stad Brussel.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal bezoekers tijdens deze sessie bijna verdubbeld, met een stijging van 45% over de hele periode. Het succes van de studiezalen bewijst dat de Brusselse jongeren deze gratis dienst nodig hebben. De zalen zullen hun deuren terug openen voor de tweede zit, van 1 augustus tot 6 september.


Sinds vorig jaar opent het OCMW tijdens de examenperiodes studiezalen die bestemd zijn voor jongeren vanaf 16 jaar die in de Stad Brussel wonen of die er naar het middelbaar of het hoger onderwijs gaan. Met dit initiatief wil het OCMW tegemoetkomen aan de noden van de jongeren en vooral van diegene die uit arme gezinnen komen en die het moeilijk hebben om een geschikte studeerplek te vinden (omwille van een te kleine of te luidruchtige thuisomgeving, overvolle bibliotheken of studeerplaatsen die te ver van huis zijn, enz.). “Goed presteren op school is een essentieel element om zich te kunnen ontplooien, om een plaats te vinden in de arbeidswereld en om de armoede achter zich te laten. Het is daarom dat het OCMW de studenten wil steunen die al dan niet gebruik maken van onze diensten, door hen comfortabele studiezalen aan te bieden die 12 uur per dag en 6 dagen op 7 open zijn in de verschillende buurten en niet alleen in het centrum”, legt Karine Lalieux uit, Voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel.

Tijdens de laatste sessie waren er drie zalen open: een zaal in de Vijfhoek, een in Laken en een in Neder-Over-Heembeek. In de periode van 2 mei tot 26 juni werden er zo ongeveer 200 bijkomende plaatsen gecreëerd. 1.559 studenten hebben zich ingeschreven, dat is net iets minder dan in 2018 (1.648). De frequentie van het bezoek zelf is echter bijna verdubbeld (8.102 in 2019 tegenover 5.582 in 2018), wat bewijst dat het publiek heel trouw is. Elke jongere bezocht gemiddeld 5 keer de zalen tegenover 3 keer vorig jaar. De meest intensieve periode was tussen 20 mei en 15 juni. Net als vorig jaar bestond het publiek uit ongeveer 70% studenten uit het hoger onderwijs. De zaal van Neder-Over-Heembeek werd het vaakst bezocht. In Laken werd er tijdens deze periode een zaal geopend die voorbehouden was aan groepswerk en die zich naast de studiezaal bevond. Met een capaciteit van 25 plaatsen was deze zaal een echt succes voor de jongeren die hier dagelijks aanwezig waren. “De stijging van de frequentie, die bijna verdubbeld is in een jaar tijd, toont aan dat het echt nodig is om bijkomende studiezalen te openen in Brussel. Deze zalen beantwoorden aan een echte behoefte van de studerende jongeren die we wensen aan te moedigen. Het OCMW analyseert de mogelijkheid om binnenkort ruimere openingsperiodes aan te bieden. We zijn eveneens op zoek naar nieuwe zalen en naar samenwerkingen op het gemeentelijk grondgebied”, voegt Karine Lalieux toe.

Concreet stelt het OCMW zalen ter beschikking die uitgerust zijn met wifi, met enkele computers en een printer, met koffie, water en fruit. Deze diensten zijn volledig gratis en worden aangeboden volgens een uurregeling die doelbewust ruimer is dan gemiddeld, namelijk van maandag tot zaterdag van 9u tot 21u. Om gebruik te kunnen maken van deze zalen volstaat het om zich in te schrijven op vertoon van de studentenkaart. Het OCMW staat in voor de omkadering van elke zaal en de cel Studenten zorgt indien nodig voor de pedagogische opvolging.

De studiezalen zullen de deuren terug openen voor de tweede zit van 1 augustus tot 6 september.

Infos
  • Men moet minstens 16 jaar oud zijn en de toegang is volledig gratis
  • Er zijn 200 plaatsen, verspreid over 3 verschillende sites
  • Er is zowel informaticamateriaal als wifi beschikbaa
Van 01/08/2019 tot 06/09/2019
Van maandag tot zaterdag inbegrepen: 9u-21u
  • Spiegelstraat 7 – 1000 Brussel
  • Bruynstraat 225 – 1120 Neder-Over-Heembeek
  • Emile Bockstaellaan 114 – 1020 Laken
  02 563 66 51
 sallesdetudes@ocmwbxl.brussels

Studentenkaart is verplicht.