NIEUWSOns OCMW ontvangt het label Ecodynamische Onderneming

Ons OCMW wordt beloond voor zijn inzet voor het milieu! Het gebouw van onze algemene administratie in de Hoogstraat 298a heeft twee sterren (van de drie) gekregen van het label Ecodynamische Onderneming. Deze prijs wordt uitgereikt door het Brussels Gewest en beloont het werk dat we al hebben verricht in het kader van ons Klimaatplan. En dat versterkt onze vastberadenheid om door te gaan met onze inspanningen om een voorbeeldige openbare dienst te worden op het gebied van duurzame ontwikkeling... en, waarom ook niet, een derde ster te krijgen!

Het label Ecodynamische Onderneming is een officiële erkenning van Leefmilieu Brussel (de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) die Brusselse bedrijven, verenigingen en instellingen beloont en aanmoedigt die zich inzetten om de impact van hun activiteit op het milieu te verminderen. Het label wordt toegekend op basis van een kandidatuur.

Gesterkt door ons nieuw klimaatplan, aarzelde het OCMW dan ook niet om een aanvraag in te dienen. "Het was een motiverend en zinvol proces," legt Johanna Boudart, energie-experte van de Cel Klimaat, uit. "Het is een erkenning voor het werk van alle teams die hun diensten proberen duurzamer te maken. Hun inzet was een essentiële factor voor het verkrijgen van de twee sterren.”

Maar hoe werkt dit label in de praktijk?

Ons gebouw werd beoordeeld op basis van 169 best practices op het gebied van inkoop, mobiliteit, energie, groene ruimtes, financiën, geluid, organisatie en water. Telkens wanneer een van deze best practices wordt geïmplementeerd, verdient de kandidaat punten.

Ons OCMW scoorde 67%! "Het proces gaf ons de gelegenheid om te zien waar het OCMW staat in zijn duurzame aanpak," vervolgt Johanna. "De criteria voor de eerste ster waren al vervuld en in zes maanden tijd hebben we nog een paar goede praktijken ingevoerd met de medewerking van andere diensten om te zien waar dat ons zou brengen... en zo hebben we de tweede ster behaald."

Ons OCMW scoorde de meeste punten op het gebied van inkoop, afvalbeheer en mobiliteit. Enkele van de best practices die van kracht zijn binnen onze instelling zijn:
  • de keuze van kantoorbenodigdheden (met uitzondering van printpapier) die voldoen aan ecologische criteria;
  • het aanbieden van een vegetarisch(e) maaltijd/broodje bij elk evenement of elke vergadering met minstens 20 deelnemers;
  • de vervanging van alle individuele printers door gedeelde multifunctionele printers;
  • het aanbieden van douches en kleedkamers voor onze fietsers.
"Veel van deze best practices lijken misschien voor de hand liggend, maar ze worden niet noodzakelijk toegepast in alle administraties. Bovendien bestonden deze praktijken hier een paar jaar geleden nog niet allemaal", merkt Johanna op.

Als we de derde ster willen behalen, moeten we nu "voortbouwen op de best practices die we al hebben geïnitieerd of nieuwe implementeren", besluit Johanna. Volgens de analyse die voor dit label is uitgevoerd, kunnen we nog verbeteren op het gebied van water, energie en organisatie.

In afwachting daarvan zetten we graag de collectieve inspanning in de verf. "We zien dat het personeel openstaat, gezien de vooruitgang die we de laatste jaren hebben geboekt”. Want het is dankzij de acties van ons allemaal dat het OCMW van de Stad Brussel een verantwoordelijke en voorbeeldige speler zal worden in een duurzamere wereld, ten voordele van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Bravo!