NIEUWSHET MAYAPROJECT: een unieke lokale samenwerking om intrafamiliaal geweld aan te pakken

Vandaag, 3 oktober 2023, start een uniek samenwerkingsverband tussen de Stad Brussel, de gemeente Elsene, hun respectieve OCMW's en de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene het MAYA-project, een lokaal initiatief ter bestrijding van intrafamiliaal geweld (IFG) dat de betrokkenheid van de politie, de gemeentelijke diensten en de OCMW's bij de preventie en bestrijding van intrafamiliaal geweld in Brussel wil ondersteunen en versterken.

Op dinsdagochtend werd tijdens een kick-offmeeting een programma van 11 acties rond IFG voorgesteld aan een publiek van bijna 150 organisaties en diensten die op lokaal niveau actief zijn. Ze komen onder meer uit de sectoren justitie, maatschappelijk werk, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. Al deze spelers komen in contact met slachtoffers van IFG en de doeltreffendheid van hun werk met slachtoffers wordt bepaald door de samenwerkingsverbanden die ze aangaan om hun interventies te organiseren.

Een van de eerste uitdagingen van het MAYA-project is het organiseren van een opleiding voor meer dan 600 professionals die in de Stad Brussel en in Elsene werken. Meer bepaald zullen alle eerstelijns maatschappelijk werkers van onze twee OCMW's deze opleiding volgen. Hoe detecteer en identificeer je situaties van IFG? Hoe snijd je het onderwerp aan met slachtoffers die je niet rechtstreeks in vertrouwen nemen? Waar moet het slachtoffer naartoe doorverwezen worden en wanneer? Wie kan de leiding nemen in deze specifieke situaties? Hoe kunnen sociale actie en politie-interventie effectief gecoördineerd worden? Het doel is een gemeenschappelijk referentiekader te creëren zodat hun acties elkaar aanvullen, met respect voor elkaars taken en opdrachten.

Het opleidingsprogramma bestaat uit 30 tweedaagse modules.

Het doel van de organisatoren is om zoveel mogelijk veldwerkers op te leiden die dagelijks in contact staan met het publiek. Als iedereen in staat is om slachtoffers op te sporen en te helpen en als de daders worden aangepakt, dan hebben we echt vooruitgang geboekt.

De politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene ondersteunt ook een reeks initiatieven om de opvang van slachtoffers en het toezicht op de daders te professionaliseren en te vermenselijken: een speciaal aangepaste ruimte voor de opvang en het verhoor van slachtoffers, de (f)luisterhond Lucky, het Mobiel Stalkingalarm (MSA), de cel Emergency Victim Assistance (EVA) en het project Domestic Offender Management (DOMS). Daarnaast wil de politiezone alle agenten die op het terrein werken een specifieke opleiding over intrafamiliaal geweld blijven geven, zodat ze zo goed en professioneel mogelijk met deze situaties kunnen omgaan.

Intrafamiliaal geweld is een echte plaag in onze samenleving. Daarom vonden we het belangrijk om alle actoren die slachtoffers kunnen helpen, samen te brengen in het MAYA-project. Deze samenwerking tussen de Stad Brussel, de gemeente Elsene, hun respectieve OCMW’s en de politiezone is een baanbrekend project dat een voorbeeld wil stellen.

Met het MAYA-project willen de gemeentebesturen van de Stad Brussel en de gemeente Elsene, in antwoord op vaak complexe en soms onontwarbare situaties, nieuwe instrumenten ontwikkelen en de verschillende openbare diensten en verenigingen die in hun gebied actief zijn, duurzaam samenbrengen.