NIEUWSHittegolfplan 2019 van de stad Brussel

Aan het begin van de zomer activeren de Stad Brussel, het OCMW en de Buurthuizen hun Hittegolfplan.

Niemand alleen tijdens de hittegolf!

De medewerkers van de Buurthuizen nemen regelmatig contact op met de ingeschreven personen die een risico lopen. Ze gaan na of alles ok is en geven hen enkele nuttige preventietips. Van zodra de temperatuur boven de 28° stijgt, gaan de verschillende teams op huisbezoek om de gezondheidstoestand van sociaal geïsoleerde personen na te gaan en om contacten te onderhouden. Het plan maakt deel uit van een globale visie waarbij de mensen die weinig contact hebben met de buitenwereld (ouderen, kinderen, zieken,…) ondersteund worden. Een bezoekje, een telefoongesprek, het zijn kleine gebaren die ook voor een frisse wind kunnen zorgen. De strijd tegen het isolement blijft de prioriteit van de Buurthuizen, die van de gelegenheid gebruik maken om tijdens hun bezoek een luisterend oor te bieden en te informeren over de verschillende bestaande hulp- en steundiensten (sociale permanentie, taxicheques, onthaal, activiteiten, buurtdiensten,…).

Voor Burgemeester Philippe Close moet er ingezet worden op solidariteit: « Zelfs indien de openbare diensten er alles aan doen om mensen te helpen tijdens hitteperiodes, toch moet iedereen aandachtig zijn voor de ouderen. Er gaat niets boven direct contact tussen een persoon en zijn of haar buren om er zeker van te zijn dat alles goed gaat. Ik reken op de solidariteit van de Brusselaars ».

« Zowel tijdens de zomer als tijdens de winter ijveren de 13 Buurthuizen die verspreid zijn over het hele Brusselse grondgebied ervoor om het isolement van de inwoners, zoals bejaarden, te doorbreken. Naar aanleiding van de aangekondigde hittegolf werd het hittegolfplan geactiveerd. De personen die hulp nodig hebben kunnen gratis terecht op het nummer 0800/35.550. We rekenen eveneens op de verhoogde waakzaamheid en op de solidariteit van iedereen » benadrukt Karine Lalieux, Voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel.


Zich inschrijven – zich laten inschrijven

Elke persoon die zich in een kwetsbare situatie bevindt of die afhankelijk is van iemand, kan zich inschrijven of zich laten inschrijven via het gratis nummer 0800/35.550 om te kunnen genieten van de diensten van het Plan. Buren, naasten, kennissen, wees aandachtig voor de meest kwetsbaren. Een faxnummer (02/218.32.48) en een e-mailadres (info@lmdq.be) staan eveneens ter beschikking voor slechthorenden of mensen die zich mondeling slecht kunnen uitdrukken.


Pour tout contact presse :
  • Alexis Coteur, Communicatieverantwoordelijke – Buurthuizen Stad Brussel - 0479 84 13 78
  • Buurthuizen – Algemeen secretariaat Antwerpselaan, 31 1000 Brussel - 02 209 62 70
  • Wafaa Hammich, kabinet van Burgemeester - 0484 870 661