NIEUWSBezoek van Z.K.H. Prins Laurent in het kader van het partnerschap tussen Huis Vesale en de Stichting Prins Laurent

Op donderdag 22 september 2022 bezocht Z.K.H. Prins Laurent Huis Vesale om het partnerschap tussen de Stichting Prins Laurent en Huis Vesale onder de aandacht te brengen. Dit partnerschap wil de aanwezigheid van een assistentiehond in een rusthuis vergemakkelijken en bevorderen door gratis diergeneeskundige zorg en medische opvolging van het dier aan te bieden in een dispensarium van de stichting.

Op donderdag 22 september bezocht Z.K.H. Prins Laurent de bewoners en het personeel van Huis Vesale om kennis te maken met Sushi, de assistentiehond die centraal staat in dit partnerschap en die bijdraagt aan het dagelijks welzijn van de bewoners.

De ontmoeting was aanvankelijk gepland voor begin 2020 toen de partnerschapsovereenkomst tussen Huis Vesale en de Stichting Prins Laurent werd ondertekend, maar de gezondheidscrisis besliste er anders over. Twee jaar zijn sindsdien verstreken. Het bezoek van de voorzitter van de Stichting heeft het team van het rusthuis van het OCMW van de Stad Brussel, evenals Pierre CHARLOT, de referentiepersoon van de hond voor de vzw DYADIS, in staat gesteld terug te kijken op het gezamenlijk afgelegde traject in het kader van het project "instellingshond".

Tijdens deze ontmoeting was Z.K.H. Prins Laurent zeer aandachtig voor alle door het team belichte aspecten. Het resultaat was een zeer rijke uitwisseling waarbij Z.K.H Prins Laurent heeft laten weten dat hij dit partnerschap graag wil voortzetten en samen nieuwe projecten wil blijven ontwikkelen.

Vlak voor de lockdown werd een partnerschap gesloten met de Prins Laurent Stichting voor de zorg van Sushi. De nauwe medische opvolging voor de assistentiehonden en de "gebruikelijke" zorg vormden immers een aanzienlijk budget. Dankzij de overeenkomst met de Stichting Prins Laurent wordt Sushi volledig gratis opgevolgd en verzorgd in het Brusselse dispensarium. Sinds zijn aankomst op 8 juli 2020 bezoekt Sushi regelmatig het dispensarium op het Vossenplein. Het team is altijd beschikbaar om de vele vragen te beantwoorden. Het is belangrijk dat Sushi in goede gezondheid verkeert.

Sushi begeleidt de bewoners van het rusthuis dagelijks. Hij komt 's morgens aan met Nathalie LONYS, waar hij deel uitmaakt van het gezin en werkt samen met Muriel VANDERLINDEN, kinesitherapeute. Samen bezoeken ze de kamers, vergezellen ze de bewoners tijdens wandelingen, en Sushi wordt geborsteld en geknuffeld in de verschillende leefeenheden.

Tijdens het bezoek heeft Florence FLAMME, referentiepersoon voor dementie bij Huis Vesale, aan Z.K.H. Prins Laurent en Elise SMOUT, directrice van de Stichting, alle voordelen van de aanwezigheid van Sushi kunnen uitleggen. Allereerst zijn er fysieke en fysiologische effecten aangetoond, zoals verlaging van de bloeddruk en ontspanning van de spieren. Ten tweede zijn er ook bewezen psychologische effecten, zoals een verhoging van de motivatie en activering, een stimulering van het emotionele welzijn, een verbetering van het zelfbeeld en een antidepressieve werking. Wat ten slotte de sociale effecten betreft, maakt deze praktijk het onder meer mogelijk eenzaamheid en isolement tegen te gaan. Er is ook het herinneringsaspect, omdat de aanwezigheid van Sushi mensen in staat stelt te praten over hun ervaringen en hun leven voor het rusthuis, bijvoorbeeld door te praten over het feit dat ze een hond hadden.

Dit bezoek sloot een week vol activiteiten af in het kader van de Wereld Alzheimer Dag op 21 september, waarbij de stad Brussel en het OCMW het lidmaatschapscharter "Dementievriendelijke stad" ondertekenden.


Over ons

Huis Vesale is open sinds maart 2017. Het is een woonplek die zo dicht mogelijk bij "thuis" wil staan, zowel in zijn architecturale als professionele benadering. Het lag dus voor de hand een project te willen ontwikkelen dat verband houdt met de aanwezigheid van een huisdier in het Huis.

In 2018 resulteerde een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting in een prijs van 3.000 euro. Dit budget is gebruikt om 5 personeelsleden op te leiden in dierenbemiddeling.

In 2019 onderzocht Nathalie LONYS, coördinatrice van het paramedisch team en referentiepersoon van het project, de verschillende mogelijkheden die verbonden zijn aan de aankoop van een dier. Een ontmoeting met mevrouw Sion van de VZW Ethologia (Belgische vereniging voor studie en informatie over de mens-dier relatie) stelde het team in staat de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen om in optimale omstandigheden een hond aan te schaffen. In 2019 is een aanvraag tot aankoop ingediend bij de vzw Dyadis, die assistentiehonden opleidt voor mensen met een ziekte of handicap. In januari 2020 werd de aanvraag aanvaard en na verschillende ontmoetingen en uitwisselingen werd Sushi, een Golden Retriever van 3 jaar, toegewezen.

De missie van de Stichting Prins Laurent is "De mens helpen via zijn dier". Dit wordt via haar 6 dispensaria in België nageleefd door gratis diergeneeskundige zorg te bieden aan de dieren van kansarme mensen. De stichting heeft ook een opleidingsopdracht aangezien alle studenten van de diergeneeskundige faculteiten van België (ULiège en UGent) langsgaan bij de dispensaria dankzij het partnerschap met de diergeneeskundige faculteiten. Bovendien financiert de stichting een doctoraat dat de gunstige effecten (op de gezondheid) van de aanwezigheid van een dier in de nabijheid van de mens probeert aan te tonen. In het kader van haar hoofdopdracht steunt de stichting uiteraard het project Huis Vesale, dat deel uitmaakt van het OCMW.