NIEUWSHet OCMW van de Stad Brussel helpt zijn huurders bij de stijgende huurindex

Het OCMW van de Stad Brussel heeft maatregelen uitgewerkt om zijn huurders te helpen bij de stijging van de huurindex. Voor heel 2022 zal de instelling het deel van de huur opvangen dat de indexering van 5% overschrijdt. Dit bedrag zal in één keer worden uitbetaald in de vorm van een premie in december. De gezinnen ondersteunen die al zwaar onder druk staan door de koopkrachtcrisis.

Niet alleen de prijzen van energie en consumptiegoederen stijgen met de inflatie, ook de huren stijgen sterk. Huisvesting vertegenwoordigt een groot deel van de uitgaven van de gezinnen in Brussel, vooral bij de meest kwetsbaren. Met deze maatregel hopen we de gevolgen van de huurindexering te verzachten voor de gezinnen die een woning van het OCMW huren.

Het verschil in huur met deze drempel van 5% voor het hele jaar zal rechtstreeks worden afgetrokken van de huur van december 2022.

Om een voorbeeld te geven, bij een indexering van 8,40% zou dit neerkomen op:
  • 204 euro voor een gezin met een huur van 500 euro per maand;
  • 326,4 euro voor een gezin met een huur van 800 euro per maand;
  • 367,2 euro voor een gezin met een huur van 900 euro per maand.
Soortgelijke steun zal ook worden aangeboden aan commerciële huurders in nood indien zij een omzetdaling van 25% ondervinden.

Het OCMW van de Stad Brussel beheert een grote vastgoedportefeuille met ongeveer 2.100 residentiële huurders en iets minder dan 200 commerciële huurders. Daarom willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. In totaal trekken wij een budget van 494.000 euro uit voor deze steunmaatregelen tegen de stijgende huurindex.