NIEUWSProjectoproep - LWGC Anneessens en Marollen

In 2021 is het OCMW van de Stad Brussel een samenwerking aangegaan met de GGC voor de uitvoering van Lokale Welzijns- en gezondheidscontracten in de wijken Marollen en Anneessens. Na het uitvoeren van een gemeenschapsdiagnose en een vijfjarig actieplan lanceert het OCMW van Brussel de oproep tot het indienen van projecten voor 2022.

Belangrijke informatie: de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de projectoproep wordt verschoven van 30 april 2022 naar 15 mei 2022.


Sociale actie en gezondheidspromotie

Tientallen jaren literatuur op het gebied van de volksgezondheid tonen nu aan dat er een verband bestaat tussen sociale levensomstandigheden en gezondheid, gedefinieerd als algemeen welzijn (psychisch, lichamelijk en sociaal).
In het kader van artikel 62 van de organieke wet van het OCMW, dat het OCMW machtigt om de sociale actie op zijn grondgebied te organiseren, erkent het OCMW van de Stad Brussel de complementariteit tussen zijn rol van opener van de sociale rechten en de rol van het opbouwen van sociale banden met de lokale verenigings- en overheidsactoren. In deze context heeft het OCMW van Brussel ervoor gekozen een communautair actiemodel te ontwikkelen door de analyse van de sociale omstandigheden en de reactiestrategieën samen met de sociale en gezondheidsactoren op zijn grondgebied op te stellen.


Lokale welzijns- en gezondheidscontracten

In dit verband heeft het OCMW van de Stad Brussel zich aangesloten bij het project van de GGC om lokale welzijns- en gezondheidscontracten op te zetten in de wijken Anneessens en Marollen. Deze LWGC hebben tot doel het psychologisch, fysiek en sociaal welzijn van de bewoners te verbeteren op basis van een gemeenschapsdiagnose en een actieplan dat wordt opgesteld in samenwerking met de sociale en gezondheidsactoren in de wijk.


De prioritaire pijlers van de LWGC zijn:

1. Bevordering van de toegang tot bestaande gezondheids- en sociale diensten
  • Het netwerk van hulpverlening, sociale en gezondheidszorg en informele netwerken binnen de wijk ontwikkelen.
  • Het zorg- en ondersteuningsaanbod van de buurt zichtbaar maken
2. Versterking van de preventie rond het verlies van huisvesting, uithuiszetting en begeleiding van de burgers naar een kwalitatieve (her)huisvesting
  • Invoering van diverse preventie-instrumenten en van instrumenten voor de begeleiding van mensen die in (kans)armoede leven en daardoor meer blootstaan aan het risico van uithuiszetting.
  • Begeleiding van burgers (met inbegrip van daklozen) naar (her)huisvesting van goede kwaliteit.

Projectoproep

De gemeenschapsdiagnose is uitgevoerd en zal tot in 2025 worden voortgezet.
Na de gemeenschapsdiagnose is besloten één enkel actieplan en twee projectoproepen (één per thema) voor de twee wijken op te stellen. U vindt de documenten hieronder.


Indienen van een kandidaatstelling

De uiterste datum voor de indiening van een kandidaatstelling is verschoven naar 15 mei 2022.
De aanvraagformulieren kunnen per e-mail naar de wijkreferenten worden gestuurd (u kunt de twee wijkreferenten als bestemmeling opgeven):

Voor de wijk Anneessens
Mathieu Verhaegen
Tel : 0475 35 53 58
E-mail : mathieu.verhaegen@ocmwbxl.brussels

Voor de wijk Marollen
Grégory Meurant
Tél :0490 476 728
E-mail : gregory.meurant@ocmwbxl.brussels

Of per post naar het volgende adres:
Directie van het DSA
Cel communautaire en territoriale ontwikkeling
Hoogstraat 296
1000 Brussel


Download documenten