NIEUWSBYRRH ontvangt BE-HERE : een nieuw centrum voor stedelijke economische activiteiten

Na tweeënhalf jaar zware renovatie- en restauratiewerken onder leiding van het OCMW van Brussel krijgt het gebouw BYRRH een nieuw leven aan de Dieudonné Lefèvrestraat, nabij Tour & Taxis. BYRRH ontvangt er binnen zijn muren een gloednieuw centrum voor stedelijke economische activiteiten onder de naam BE-HERE. Het is deze maandag ingehuldigd in het bijzijn van de overheden van de Stad Brussel en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BE-HERE wil op 9.000 m2 oppervlakte een 20-tal bedrijven ontvangen die prioritair actief zijn in duurzame voeding, waaronder een biomarkt, maar ook sociale en culturele projecten. Gestreefd wordt naar de creatie van een 200-tal jobs, voornamelijk voor laaggeschoolden. Het initiatief wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het past in een stadsvernieuwingsproject dat de site wil opentrekken naar de omliggende buurt en naar de Stad.

Het BYRRH-gebouw is een emblematisch industriegebouw uit de vorige eeuw. Het werd gebouwd in 1925 voor de opslag, de botteling en de verkoop van de gelijknamige drank. Deze met kina gearomatiseerde « tonische en heilzame wijn » was een wereldtopper. Maar die mode ging in de jaren 60 voorbij. Het vastgoedpatrimonium van de Franse vennootschap Violet werd daarop geliquideerd. Het gebouw is een getuige van het rijke industriële verleden van Brussel. Het Brusselse Gewest heeft er in 1997 delen van laten klasseren als bouwkundig erfgoed (gevels, dakramen en daken). Het is lang blijven leegstaan, behoudens sporadisch gebruik. Het OCMW van Brussel kocht het BYRRH-gebouw in 2007. De bedoeling was om er een project te ontwikkelen dat zou bijdragen tot de nieuwe uitstraling van een buurt die niet zo hoog geprezen was. Het moest een ontwikkelingspool worden voor duurzame, sociale en ecologisch verantwoordelijke activiteiten, zoals het OCMW van Brussel er nog een had ontwikkeld in de « Ateliers des Tanneurs » in de Marollen. Het project kreeg in het kader van stadsontwikkeling de steun van het Brusselse Gewest en het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam ook tussen in het kader van Monumenten & Landschappen. En het OCMW begon dus met de werken in 2016. Het opzet was om tegelijk een performante uitrusting voor de bedrijven te ontwikkelen, de omwonenden een levende en leefbare ruimte te bieden en het uitzonderlijke erfgoed op deze site te bewaren, waaronder de prachtige glasstructuur boven de grote hall van 2.000 m2.

Tevens gaf het OCMW aan de Brusselse vennootschap 2BHUB (Brussels Business Hubs) de opdracht om deze ontwikkelingspool operationeel te lanceren en te beheren. Verschillende partners werkten ook mee aan de conceptie van het project zoals Citydev, Finance.Hub, Hub.Brussels, Actiris of ook nog Greenbizz.

BE-HERE wil bedrijven een infrastructuur bieden voor logistiek en productie die nabij de Vijfhoek en naast het Kanaal toegankelijk is voor vrachtvervoer : semi-industriële ruimten, productie- en verkoopruimten van 200 tot 600 m2 maar ook kantoren en gemeenschappelijke ruimten.

De prioriteit gaat naar jonge of groeiende bedrijven die actief zijn in duurzame voeding en wier business model steunt op korte ketens en kringloopeconomie : de brouwerij La Source, de biscuiterie MadLab (hun crackers worden bereid op basis van de bierdraf van La Source), de koffiebrouwer Histoire d’un Café, het bio-cholocadebedrijf Chocolao, de stadsgroententuinen Skyfarms, etc. In de grote hall komt er een Biomarkt die van dinsdag t/m zondag toegankelijk is voor het brede publiek (di>vr van 11 tot 19u ; za>zo van 10 tot 16u). Die keuze voor duurzame economie steunt op de ervaring van de « Ateliers des Tanneurs », die elders in de stad wel een broertje mocht krijgen. Die visie ligt ook ten gronde aan de renovatie van het gebouw. Er zoveel mogelijk gestreefd naar besparing, zowel bij de bouw als bij het toekomstige energieverbruik. BE-HERE biedt ook kantoorruimte voor culturele projecten, projecten van sociale economie die jobs creëren en diensten bieden voor de omwonenden : Passwerk (tewerkstelling van mensen met autisme), het cultureel project Les Ateliers du Chœur, etc.

BE-HERE is ontworpen om in de wijk vooral bedrijven aan te trekken die tewerkstelling bieden. Op termijn zullen een 20-tal bedrijven zo’n 200 mensen werk geven. BE-HERE zal ook openstaan voor de omliggende wijk. Vanaf morgen kunnen de buren hier in de grote hall hun aankopen doen op de bio-markt, kunnen ze hier lokale producten komen ontdekken, etc. BE-HERE zal bij zijn ontwikkeling ook Lakense verenigingen betrekken.

De renovatie heeft 20 miljoen euro gekost. 5,3 miljoen euro kwam van het EFRO, 4,5 miljoen van de Monumenten en Landschappen van het Brusselse Gewest en het OCMW betaalde het saldo. Brussel Economie & Werkgelegenheid (deel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) heeft de lancering van BE-HERE gesteund a rato van 60.000 €, telkens in 2018 en in 2019. De opbrengsten van BE-HERE worden in de activiteiten van het complex geïnvesteerd.