NIEUWSGrand Hospice: een projectoproep om een gastvrije ontmoetingsplaats te creëren

Grand Hospice, de tijdelijke ingebruikname van de Pacheco-site beheerd door Pali Pali, lanceert een projectoproep om de verschillende ruimten in gebruik te nemen en zo van deze historische site een gastvrije ontmoetingsplaats in de buurt te maken.

In afwachting van de geplande grote renovatiewerken om er woningen en gemeenschapsdiensten te creëren, heeft het OCMW van de Stad Brussel beslist om de site ter beschikking te stellen van een operator die een vernieuwend project aanbiedt. Dit project moet een sterke sociale en culturele oriëntatie uitdragen en zo beantwoorden aan de behoeften van de bewoners van de wijk. Begin maart lanceerde het OCMW van de stad Brussel hierrond een oproep.

Pali Pali, een accelerator van culturele, sociale en solidariteitsprojecten, lanceert nu een projectoproep voor het gebruik van de site van Grand Hospice, een culturele en sociale ontmoetingsplaats die een verscheidenheid aan collectieve diensten en activiteiten aanbiedt aan de inwoners van de omliggende wijken en daarbuiten.

Na de opening van de tuinen voor de buurt in juli, gaat de oproep nu uit naar alle projecten die van deze ruimtes gebruik willen maken.

Voor deze projecten kan er nu een aanvraag indienen worden door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de website van het Grand Hospice: https://www.grand-hospice.brussels

De projecten worden beoordeeld aan de hand van acht objectieve criteria, en moeten betrekking hebben op alle zeven sociale en culturele thema's die het project Grand Hospice definiëren (solidariteit, kunst & cultuur, onderwijs/gezondheid/sport, lab & innovatie, duurzame ontwikkeling, sociale economie, samenleven/creëren van banden).

De projecten sluiten aan bij de belangrijke actoren uit de wijk die al actief zijn op de site: het Jeugdhuis Chicago Maison de Jeunes, het Comité Alhambra, de vzw Chicago back vzw en LD³ - Het Anker, die actief betrokken zijn bij de programmatie en de keuze van de gebruikers.

Bij deze projectoproep zullen de verenigingen en de bewoners van de omliggende wijken worden betrokken om zo een collectieve en participatieve dynamiek te garanderen. Deze historische site moet een gastvrije ontmoetingsplaats worden voor de burgers, waar ze actoren uit de sociale en culturele wereld kunnen ontmoeten.

Praktische informatie:
  • Er worden bezoeken ter plaatse georganiseerd op dinsdag 19 oktober en dinsdag 26 oktober om 11.00 uur in de Grootgodshuisstraat 7 in 1000 Brussel.
  • De uiterste indieningsdatum van de projecten is 29 oktober om middernacht.
  • De gebruiksduur van de site is van 29 november tot en met 31 december 2023.

Rechtstreekse link naar het formulier: HIER