NIEUWS"Buurten opnieuw met elkaar verbinden": het project van Pali Pali geselecteerd voor de tijdelijke ingebruikname van het Pacheco-Instituut

Pali Pali, accelerator van culturele, sociale en solidariteitsprojecten, is door het OCMW van de stad Brussel geselecteerd om de tijdelijke ingebruikname van de Pacheco-site voor de komende twee jaar te organiseren. Op het programma staat de oprichting van een "culturele en sociale ontmoetingsplaats" die een verscheidenheid aan collectieve diensten en activiteiten aanbiedt aan de bewoners van de omliggende wijken en daarbuiten.

In afwachting van de grote renovatiewerken die nodig zijn om woningen en collectieve diensten te creëren, heeft het OCMW van de Stad Brussel beslist deze site ter beschikking te stellen voor een vernieuwend project met een sterke sociale en culturele oriëntatie dat beantwoordt aan de behoeften en wensen van de bewoners van de buurt. Begin maart werd een projectoproep gelanceerd. Op basis hiervan heeft het OCMW van de Stad Brussel een project geselecteerd en de beheerder-coördinator van de site aangesteld.

De winnaar, Pali Pali, omschrijft zichzelf als een accelerator van culturele, sociale en solidariteitsprojecten. De organisatie beschikt over een stevige ervaring en beheert en activeert locaties, begeleidt projecten en leidt ondernemers op. Onlangs ontwikkelde ze in de voormalige kazerne van Elsene het See U-project. Met meer dan 100 projectleiders die op deze site werden samenbracht, is dit de grootste tijdelijke ingebruikname in België.

Voor oprichter Edouard Meier is "de ambitie drieledig: verschillende complementaire activiteiten samenbrengen, een bemiddelings- en opvangcentrum voor de buurt bieden en blijk geven van sociale innovatie". Het programma zal rond zeven sociale en culturele thema's draaien (solidariteit, kunst & cultuur, onderwijs/gezondheid/sport, lab & innovatie, duurzame ontwikkeling, sociale economie, samenleven/creëren van banden), en er zal een projectoproep worden gelanceerd.

Pali Pali zal de site, en in het bijzonder de tuinen, openstellen voor het publiek. De buren en omliggende verenigingen worden dagelijks bij het project betrokken om een echte buurtcultuur tot stand te brengen. Deze aandacht voor co-constructie wordt ondersteund door belangrijke actoren uit de wijk, Jeugdhuis Chicago Maison de Jeunes, het Comité Alhambra, de vzw Chicago back of het centrum LD³ / Het Anker, die actief hebben deelgenomen aan de uitwerking van het project. Ook andere lokale partners zullen hierbij worden betrokken.

Volgens dezelfde logica zal de programmatie van de tijdelijke ingebruikname onder meer worden bepaald door een projectoproep waarbij de verenigingen en de bewoners van de omliggende wijken worden betrokken. Om deze collectieve en participatieve dynamiek te garanderen, zal Pali Pali de verenigingen identificeren die actief zijn in de wijk en de wijze waarop ze berokken kunnen worden bij het project.

Naast dit grote project zullen twee paviljoenen naast het hoofdgebouw ook onderdak bieden aan het project DREAM. DREAM recupereert onverkocht voedsel en stelt het ter beschikking van verenigingen die op dit gebied actief zijn. Ook de trainingsmodules van de politiezone Brussel-Elsene zullen aanwezig zijn op de site.

Het volledige programma zal binnenkort worden bekendgemaakt en de opening van de tuinen is al gepland voor de zomer.


BIJKOMENDE INFORMATIE

Pali Pali. Accelerator van culturele, sociale en solidariteitsprojecten. Pali Pali begeleidt culturele, sociale en solidaire ondernemers tijdens hun hele carrière, van school tot opleiding en toegewijde diensten (Ihecs, 19, KissKissBankBank, Maltem, Hey!). Pali Pali creëert, beheert en dynamiseert locaties. Incubatoren (Creatis), tijdelijke beroepen (See U) of culturele plaatsen.

Jeugdhuis Chicago Maison de Jeunes is één van de 8 jeugdhuizen van D'BROEJ vzw "BRUSSELSE ORGANISATIES VOOR DE EMANCIPATIE VAN JONGEREN". D'Broej vzw wil - door het ontwikkelen van initiatieven op het vlak van vrijetijdsbesteding - bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren uit de meest kansarme buurten in Brussel. Door uit te gaan van hun leefomgeving en ervaringen in de Brusselse wijken, willen ze ruimtes creëren voor positieve ervaringen, waarin de talenten en vaardigheden van jongeren tot bloei kunnen komen.

Comité Alhambra. Het Wijkcomité Alhambra heeft tot doel het leven in de wijk te verbeteren en de belangen van de bewoners en handelaars te behartigen, niet alleen tegenover de overheid maar ook ten opzichte van de mensen in de wijk onderling. Het comité ligt aan de oorsprong van het stadsmoestuinproject op het kruispunt van de Spaarstraat / Sint-Jan Nepomucenusstraat.

Chicagoback is een solidariteitsproject geleid door de bewoners van de wijk "Chicago" (met burgerinitiatieven) dat tijdens de 1e lockdown in 2020 tot stand is gekomen. De vereniging organiseert de verdeling van voedselpakketten, warme maaltijden en de verdeling van kleding en dekens.

LD³. / Het Anker. LD³ is een collectief van drie dienstencentra met een sociale economie-licentie, actief in verschillende Brusselse wijken, waaronder Het Anker in de Begijnhofwijk. LD³ vzw bouwt in Brussel aan een zorgzame buurt waar wederzijdse hulp, solidariteit en participatie iedereen toelaten om succesvol ouder te worden. Een zorgzame buurt ontstaat niet alleen met de ouderen, Het Anker ontwikkelt ook diensten die ten dienste staan van alle bewoners, zoals het buurtrestaurant.