NIEUWSArmoede bij studenten: het OCMW van de Stad Brussel biedt een “residentiële blokperiode” aan studenten in moeilijkheden

Het OCMW van de Stad Brussel innoveert door een specifieke studiehulp te ontwikkelen voor studenten die door hun gezinssituatie en de kleine omvang van hun woning niet over een omgeving beschikken die optimaal is om hun examens voor te bereiden. Vanaf 17 mei krijgen zij tijdelijke autonomie en een eenpersoonskamer aangeboden om de blokperiode buiten hun huis door te brengen, in een rustige omgeving die bevorderlijk is voor de concentratie.

Dit project van het OCMW van de Stad Brussel komt ter ondersteuning van de verschillende studiezalen waarover de instelling reeds beschikt. Het zal lopen van de blokperiode tot de examens - van 17 mei tot 30 juni - en zal studenten wier werkomstandigheden thuis in het gedrang zijn, de mogelijkheid bieden om in een rustige en studieuze omgeving te studeren.

In een hotel in de Marollen zijn er 27 eenpersoonskamers beschikbaar voor studenten die begunstigde zijn van het OCMW. De kamers zijn uitgerust met een badkamer, een bureau en een wifi-verbinding. Er is een recreatieruimte gereserveerd voor de studenten waar ze samen kunnen eten en ontspannen.

Het is een uitzonderlijk moeilijk jaar voor de meeste studenten. Het OCMW richt zich tot alle studenten die zich in een precaire situatie bevinden, maar wij wilden met deze maatregel vooral een antwoord bieden aan diegenen die in een te krappe woning wonen en die bovendien spanningen binnen hun gezin ondervinden. De combinatie van deze twee problemen, huisvesting en familierelaties, vormt een enorm obstakel om hun examens op een succesvolle manier af te leggen. Door een beroep te doen op de deskundigheid van onze cel "Studenten" en het feit dat zij de gezinnen kennen, willen wij hun een zeer concrete oplossing bieden - afzondering voor de duur van de sessie - en zo hun inzet voor hun studie ondersteunen. De residentiële blokperiode moet hen een kader bieden dat bevorderlijk is voor de concentratie, zodat ze zich in alle sereniteit kunnen voorbereiden en slagen voor hun examens.

Het project is gericht op studenten die sociale bijstand ontvangen en geselecteerd zijn op basis van prioritaire criteria: meerderjarig zijn en studeren aan de universiteit, risico van schooluitval, sociaal isolement en intra-gezinsconflicten.

Met de gezondheidscrisis blijft ons hoofddoel academisch succes op alle niveaus, want de omstandigheden zijn dit jaar niet gemakkelijk geweest voor studenten. Het idee van de residentiële blokperiode is om de beste omstandigheden te garanderen voor studenten die niet de nodige rust hebben om elders te studeren en geconcentreerd te blijven. Dit initiatief van het OCMW met de hotels ligt in het verlengde van de studiezalen maar ook van de Covid-hulp die in het OCMW beschikbaar is om degenen die dat nodig hebben te ondersteunen.

De studenten die aan het project deelnemen, moeten autonoom zijn. Elke week zijn er twee permanenties in het hotel gepland om de psychosociale ondersteuning van de studenten te verzekeren en hen de nodige instrumenten en begeleiding te geven om het welslagen van hun blokperiode te verzekeren.
Deze bijstand wordt gefinancierd door het OCMW, dankzij een federale subsidie, en wordt aangevuld met een bijdrage van de student in zijn of haar levensonderhoud.

De regeling zal aan het eind van de sessie worden geëvalueerd om te bepalen of en in welk kader we ze kunnen vernieuwen, of zelfs bestendigen.