NIEUWSBrussel krijgt zijn eerste Huis van de Jongere

Een nieuwe plek voor de hulp aan jongeren heeft zijn deuren geopend aan de Bockstaellaan 114 in Laken : MADO NOORD. Het richt zich tot jongeren van 11 tot 22 jaar, hun familie en naaste omgeving en ook tot de deskundigen in het jongerenwelzijn. Het is een ruimte om ze te ontvangen, om naar hen te luisteren en ze vanuit verschillende disciplines te begeleiden. Het werd opgezet door het OCMW van de Stad Brussel met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel.

Na Charleroi, Bergen of nog Namen in Wallonië krijgt nu ook Brussel een eerste Huis van de Jongere, een innoverende structuur die sinds 2010 op initiatief van de Minister voor Jeugdzorg in de Federatie Wallonië-Brussel wordt ontwikkeld. Het eerste Brusselse Huis van de Jongere, MADO NOORD, wordt gedragen door het OCMW van de Stad Brussel. Het OCMW heeft immers heel wat ervaring in de begeleiding en opvolging van jongeren in hun studies, in hun professionele projecten en in het opzetten van culturele en vrijetijdsactiviteiten met een educatieve waarde.

Eerst was er een onderzoek naar vraag en aanbod inzake dienstverlening voor jongeren in Brussel. Op basis daarvan heeft het OCMW ervoor gekozen de MADO in Laken te vestigen. Mensen op het terrein bevestigen wat ook uit onderzoek blijkt : voornamelijk in de wijken in Noord-West Brussel neemt de sociaal zwakkere bevolking toe en wordt ze ook jonger. Deze mensen en gezinnen hebben richtpunten nodig en concrete antwoorden op de moeilijkheden die ze meemaken. Ze hebben ook begeleiding nodig in een gunstige omgeving die hun welzijn bevordert. Er is een uitgebreid aanbod voor jongeren, maar het is niet altijd makkelijk voor hen om hun weg te vinden naar de dienst die het beste antwoord biedt op hun behoeften. Het aanbod is vaak gedecentraliseerd en de verschillende disciplines leven naast elkaar. Daarenboven is er weinig continuïteit tussen de verschillende diensten bij de opvang en/of zorgverlening voor jongeren.

MADO NOORD wil de ruimte bieden om jongeren te ontvangen, om naar hen te luisteren, om ze informatie en advies te geven en ook te oriënteren. De eerste opdracht is om al die diensten als antwoord op hun vragen en behoeften onder één dak te brengen. MADO richt zich ook tot hun familie en naasten, wanneer die het moeilijk zouden hebben. Verschillende onderwerpen kunnen er aan bod komen : schooltrajecten, tewerkstelling, huisvesting, gezondheid, geestelijke gezondheid, schuldbemiddeling, justitie, gezinsleven… De toegang is gratis, anoniem en hoeft ook niet op afspraak. Alle jongeren uit het Brusselse Gewest kunnen er terecht. De begeleiding gebeurt ofwel individueel (gesprek, informatie, etc.) of in groepsverband (praatgroepen, workshops, etc.). MADO is ook een plaats voor uitwisseling en ontmoeting tussen professionals die betrokken zijn bij het jongerenwelzijn (maatschappelijk werkers, artsen, psychologen, advocaten, leerkrachten, etc.).

Om die opdracht te volbrengen steunt MADO op een multidisciplinaire ploeg bestaande uit een coördinatrice, twee maatschappelijk werkers, één psychologe en één administratief medewerker. MADO steunt ook op een breed netwerk van partners, die buiten MADO actief zijn of die binnen MADO permanenties houden en waarvan MADO de bevoegdheden overkoepelt. Die multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende actoren onder één dak maakt een globale aanpak mogelijk en maakt de trajectbegeleiding van de jongere in moeilijkheden ook makkelijker. De oprichting van het Huis van de Jongere krijgt zijn volle betekenis binnen het verenigingslandschap in Laken. Professionals uit verschillende disciplines kunnen er worden bijeengebracht om de jongere en zijn familie te helpen, de nodige informatie te geven en te oriënteren naar de gespecialiseerde diensten.

MADO gebruikt voorlopig de lokalen die op de 1ste verdieping liggen van het gebouw aan de Bockstaellaan 114. Op termijn zal het daar het gelijkvloers gebruiken. Meer dan 400 m2 krijgt het daar ter beschikking voor een documentatiecentrum, een polyvalente zaal en lokalen voor individuele gesprekken in verschillende disciplines.


Overigens biedt MADO vandaag al plaats voor één van de 3 studiezalen die het OCMW tot 26 juni ter beschikking stelt op het grondgebied van de Stad Brussel.
Meer info : STUDIEZALEN